Otvorena dječija igrališta u Čelopeku i Zelinju

U cilјu smanjenja rizika od opasnosti od mina i stvaranja sigurnih površina za igru djece u dvorištu Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Čelopeku i škole „Jovan Cvijić“ Drinjača - područna škola u Zelinju, u petak, 8. juna, otvorena su igrališta za djecu opremlјena toboganom, klacakalicom sa četiri sjedišta, lјulјaškom sa dvije korpe kao i klupama za sjedenje i korpama za otpatke. Ovu aktivnost realizovao je Crveni krst Republike Srpske uz finansijsku podršku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i Grada Zvornika.

Igrališta su otvorili predstavnik Grada Zvornika i zamjenik šefa Međunarodnog komiteta Crvenog krsta – delegacija u Sarajevu, koji je istakao da Crveni krst obraća posebnu pažnju na djecu kao cilјnu grupu i naglasio da je važno obezbijediti siguran prostor za njihovu igru, jer uvijek postoji potencijalna mogućnost i rizik da izaberu i odu da se igraju, nesvjesno, u područja koja su zagađena minama. Predstavnik MKCK je takođe istakao da Crveni krst organizuje i takmičenje „Misli mine“ kroz koje prođe 25.000 učenika svake godine i gdje na interaktivan način uče o opasnostima od mina i kako se sigurno ponašati.

Generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske Đoko Mihajlović naglasio  je da su svi prisutni na istom zadatku, a to je učiniti okruženje sigurnim za život, istakavši da je Zvornik među sredinama najzagađenijim minama, te je iz tog razloga neophodno obezbijediti prostor djeci u kojem će imati uslove da slobodno vrijeme provode na lјepši i zanimlјiviji način. Iskoristio je priliku da pozove djecu da  budu članovi Crvenog krsta, uz već poznatu poruku da je mnogo puta bolјe davati nego primati kao i želјu da naprave u ovim školama i kutak Crvenog krsta u čemu imaju podršku CKRS.

S obzirom na ogroman značaj realizacije ovog Programa, u ime Skupštine Grada Zvornika, Međunarodnom komitetu Crvenog krsta - delegaciji u Sarajevu, dodijelјeno je gradsko priznanje Srebrna medalјa „Stanko Nikolić“, za ukupan doprinos na protivminiskim akcijama, dok je Crvenom krstu Republike Srpske i Društvu CK/KBiH, ispred GOCK Zvornik, uručena zahvalnica za realizaciju aktivnosti iz Programa upozoravanja na opasnosti od mina.

Otvaranjem igrališta završava se realizacija Izvedbenog plana upozoravanja na mine za ugroženu zajednicu Grad Zvornik, koja se odvijala u tri faze i trajala tri godine. Pored igrališta, postavlјene su i trajne minske ograde na području mjesnih zajednica Kula Grad i Balјkovica, devet bilborda minske situacije, sprovedena edukacija učenika u svim osnovnim školama na teritoriji grada, edukacija članova u oba lovačka udruženja i stanovnika u mjesnim zajednicama Branjevo i Snagovo.