Prestižna medalja Florence Nightingale uručena koordinatoru CKRS

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCKBiH) je, na poziv Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, u septembru 2016. godine nominovalo Ljiljanu Gluhović, koordinatora za zdravstvenu djelatnost Crvenog krsta Republike Srpske, za 46. dodjelu Medalje Florence Nightingale.

Ova medalja je najveće međunarodno priznanje koje može biti dodijeljeno medicinskim sestrama,  priznanje izuzetnoj hrabrosti i posvećenosti prema žrtvama sukoba ili katastrofa ili izuzetnoj službi i kreativnom i pionirskorn duhu u oblastima javnog zdravstva ili edukacije medicinskih sestara.

Dana 12.05.2017. godine sjedište DCK/KBiH je obaviješteno od strane sekretara Komisije za medalju Florence Nightingale u čijem sastavu su bili predstavnici MKCK, MFDCK/CP i Međunarodno Vijeće medicinskih sestara, da je Ljiljana Gluhović izabrana za 46. dodjelu medalje Florence Nightingale između 39 medicinskih sestara iz 22 zemlje dobitnika ove prestižne medalje iz nacionalnih društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.

Na statutarnim sastancima Pokreta održanim u periodu od 06-11.11.2017. godine u Antaliji (Turska), na prigodnoj svečanosti organizovanoj povodom održavanja Savjeta Vijeća delegata Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, odato je priznanje dobitnicima ove prestižne nagrade i prikazana prezentacija sa postignućima i fotografijama svih dobitnika.

Na sjednici Skupštine CKRS dana 18.05.2018.godine Ljiljani Gluhović je svečano uručena medalja Florence Nightingale kao i diploma i fotogravura portreta Florence Nightingale. U ime Društva Crvenog krsta/križa BiH medalju je uručio predsjednik Rajko Lazić.

,,Za mene ova nagrada predstavlja veliku čast i zadovoljstvo ali i veliku odgovornost i obavezu da nastavim sa radom i zalaganjem na humanitarnom putu. Posebnu zahvalnost upućujem generalnom sekretaru Crvenog krsta Republike Srpske koji je prepoznao moj rad i predložio me za kandidata ove prestižne nagrade”, izjavila je Ljiljana Gluhović, zahvalivši se i sjedištu Društva Crvenog krsta/križa BiH na sveukupnoj podršci.