Realizacija završne faze Plana protuminskog djelovanja za Grad Zvornik

Crveni krst Republike Srpske započeo je 11.04.2018. godine aktivnosti na realizaciji završne faze Plana protuminskog djelovanja za Grad Zvornik a koja se odnosi na sprovođenje aktivnosti upozoravanja na mine. U skladu sa navedenim održan je sastanak između generalnog sekretara Crvenog krsta Republike Srpske Đoke Mihajlovića i zamjenika načelnika Grada Zvornika Bojana Ivanovića gdje je ocijenjeno da je dosadašnja saradnja Gradske uprave Zvornik i Crvenog krsta Republike Srpske bila izuzetno dobra i na dobrobit svih građana Zvornika i Republike Srpske.

Istog dana u prostorijama Službe civilne zaštite grada Zvornika održan je sastanak  kojem su prisustvovali članovi Tima 3 za upozoravanje na opasnosti od mina Crvenog krsta Republike Srpske (Dejan Galić vođa Tima, Cvijetin Maksimović i Nada Jovanović članovi Tima), koordinator Programa upozoravanja na opasnosti od mina Snježana Kovač, predstavnici Civilne zaštite grada Zvornika Rajko Jurošević i Risto Rebić te predsjednik Mjesne zajednice Balјkovica. Na sastanku su usaglašene planirane aktivnosti i ozvaničen početak realizacije istih.

Vođa Tima Crvenog krsta Republike Srpske za upozoravanje na opasnosti od mina Dejan Galić istakao je da je u okviru ovog Programa planirano sprovođenje tri značajne aktivnosti. Jedna od njih je ograđivanje površine od 130.300 m2 trajnom minskom ogradom u Mjesnoj zajednici Balјkovica, kao jednoj do najviše ugroženih na području grada Zvornika. Druga je edukacija oko 900 učenika od četvrtog do devetog razreda u OŠ „Sveti Sava“ i treća je izgradnja i opremanje dva školska igrališta potrebnim rekvizitima u mjesnim zajednicama Čelopek i Drinjača u cilјu obezbjeđenja sigurnih površina za igru djece.

Snježana Kovač, koordinator Programa upozoravanja na opasnosti od mina u Crvenom krstu Republike Srpske napomenula je da se ove godine završavaju aktivnosti u okviru ovog projekta na teritoriji grada Zvornika gdje je Crveni krst Republike Srpske, uz donatorsku podršku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, prisutan posljednje tri godine i gdje je  u okviru istog projekta izvršena rekonstrukcija i obnova trajne ograde na Mlađevcu – Kula Grad dužine 1.150 metara, postavlјeno devet bilborda sa kartama minske situacije i sprovedena edukacija učenika u školama i drugih cilјnih grupa.

Risto Rebić, predsjednik Mjesne zajednice Balјkovica zahvalio se Crvenom krstu Republike Srpske kao i donatorima koji finansiraju ovaj Program, jer su, kako je rekao, shvatili i prepoznali problem koji imaju mještani ovog sela i angažovali se na njegovom rješavanju. „Postavlјanje trajne minske ograde oko minama zagađenog područja i rizične površine će mnogo značiti za život u našem selu i našoj mjesnoj zajednici, ali i za okolna sela, čije se stanovništvo kreće tim terenima, gdje postoje i velika lovišta i na ovaj način će lјudi koji dolaze sa strane biti upoznati gdje je minsko polјe“ – rekao je Rebić.

U prethodne dvije godine u okviru istog Programa izvršena je rekonstrukcija i obnova trajne ograde na Mlađevcu dužine 1.150 metara, postavlјeno je devet bilborda minske situacije i sprovedene su edukacije u školama i sa drugim cilјnim grupama.

Aktivnosti planirane Izvedbenim planom upozoravanja na opasnosti od mina za Grad Zvornik  trebalo bi da budu završene do 26.05.2018. godine.