Konkurs povodom Nedjelje Crvenog krsta

CRVENI KRST REPUBLIKE SRPSKE RASPISUJE NAGRADNI KONKURS ZA IZRADU LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA I LITERARNIH RADOVA ZA UČENIKE SREDNјIH ŠKOLA POVODOM NEDJELjE CRVENOG KRSTA (08-15 MAJ 2018.GODINE)

 

K O N K U R S

NA TEMU:

DIJELI SA DRUGIMA ONO ŠTO TE ČINI SRETNIM

Na konkursu mogu učestvovati svi učenici osnovnih i srednjih škola iz Republike Srpske, uz napomenu da jedan učenik može učestvovati samo sa jednim radom.

Svi literarni i likovni radovi rade se na već naznačenu temu, a radovi koji nisu u skladu sa temom neće biti uvršteni u takmičenje. Na svakom literarnom radu potrebno je navesti  tačan naziv teme. Radovi na kojima u naslovu ne bude naveden tačan naziv teme, neće biti uzeti u razmatranje.

Potrebno je da škole dostave sve radove gradskim i opštinskim organizacijama Crvenog krsta do 25. aprila 2018. godine. Opštinske i gradske organizacije CK treba da odaberu po tri najbolјa rada (likovna i literarna) i iste dostave u sjedište KOCK  do 4. maja 2018. godine. Sve radove, posredstvom KOCK, potrebno je dostaviti u CKRS najkasnije do 11. maja 2018. godine, gdje će biti ocijenjeni od strane žirija.

Radovi koji učestvuju u konkursu treba da sadrže osnovne podatke o učeniku:

Ime i prezime, razred i odjelјenje;

Naziv škole i grada u kojem se škola nalazi;

Ime i prezime predmetnog nastavnika.

Radovi bez navedenih podataka ne mogu učestvovati u konkursu!

Za sve autore nagrađenih literarnih i likovnih radova (po tri likovna i šest literarnih) nagrade će obezbijediti Crveni krst Republike Srpske.

Svim učenicima koji uzmu učešće u konkursu želimo puno uspjeha!