Sastanak radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o položaju i ovlašćenjima CKRS

21.12.2017. godine u 11,00 časova u prostorijama Crvenog krsta Republike Srpske održan je sastanak Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o položaju i ovlašćenjima Crvenog krsta Republike Srpske.

Sastanku su prisustvovali: Brano Dursun dipl. pravnik, predsjednik;
Ljilјana Vasić dipl. pravnik, član;
Miloš Purković dipl. pravnik, član;
Goran Gajić sekretar OOCK, član;
Dušan Kulušić, sekretar OOCK, član;
kao i Generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske Đoko Mihajlović i Snježana Kovač, koordinator za razvoj, organizaciju, kadrove, pravne i programske djelatnosti.

Na sastanku su utvrđene osnove za izmjenu Zakona kao i utvrđeni prijedlozi za izmjene i dopune postojećeg Zakona o položaju i ovlašćenjima Crvenog krsta Republike Srpske.
Takođe je dogovoren okvir za realizaciju ove aktivnosti.