Projekat "livelihoods"

 

 

U skladu sa Projektom Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca „LIVELIHOODS“ (Projekat podrške domaćinstvima) u periodu od 18.02-29.02.2016. godine predstavnici Crvenog krsta Republike Srpske i MFDCK/CP obavili su monitorig korisnika, koji su dobili novčanu donaciju u iznosu od 1.800,00 KM. Ovim Projektom obuhvaćena su domaćinstva koja su pretrpjela štetu u 2014. godini (poplave, klizišta). Ukupno je obuhvaćeno 200 domaćinstava u BiH (98 domaćinstava u Republici Srpskoj, 98 u Federaciji BiH i 4 domaćinstva u Brčko Distriktu).

Projekat je realizovan u 19 opština u Republici Srpskoj: Bijeljina, Doboj, Šamac, Zvornik, Teslić, Petrovo, Brod, Derventa, Modriča, Srbac, Čelinac, Laktaši, Kozarska Dubica, Vukosavlje, Vlasenica, Šekovići, Srebrenica, Bratunac i Lopare. Ukupna vrijednost donacije koja je preko Crvenog krsta Republike Srpske uručena korisnicima iznosi 176.400,00 KM.