1. Decembar- Svjetski dan borbe protiv side

Od 1988. godine 1. Decembra se obilјežava Svjetski dan borbe protiv side. Obilјežavanje ovog datuma je prilika da se lјudi širom svijeta ujedine u borbi protiv HIV-a, da pokažu podršku prema lјudima koji žive sa HIV/AIDS-om i sjete se umrlih.

Crveni krst Republike Srpske takođe koristi ovu priliku da upozna širu  javnost sa sidom i kroz svoje organizacije da sprovede aktivnosti koje će ukazati na bitnost borbe sprječavanja širenja ove bolesti.
Presavijena crvena tračica koja je simbol borbe protiv side treba da se nosi na ovaj dan u svim aktivnostima i moćno je obilјežje u naporima da se uveća svijest javnosti o HIV-u.

SIDA (Sindrom Stečenog Imunološkog Deficita) ili AIDS je polno prenosiva bolest koja predstavlјa poslјednji stadijum infekcije organizma virusom humane imunedeficijencije (HIV). Karakteriše je progresivno slablјenje imunskog sistema što zaraženog čini podložnim širokom spektru infekcija i tumora. Bitno je naglasiti da hiv i sida nisu isto! Osoba koja ima hiv, ne mora da ima i sidu, ali zato, osoba koja ima sidu, mora da ima i hiv.
Nažalost, stigma i diskriminacija su još uvijek realnost za osobe koje žive sa ovim virusom.