IX REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE CRVENOG KRSTA

U sjedištu Crvenog krsta Republike Srpske na Palama 17.11.2017. godine održana je  Deveta  redovna sjednica sedmog saziva Skupštine Crvenog krsta Republike Srpske. Sjednica je pored programskog  imala i svečani karakter- dodjela  priznanja CKRS  najistaknutijim volonterima i aktivistima Crvenog krsta.
Sjednicom je predsjedavao Jovo Grujičić predsjednik Crvenog krsta Republike Srpske i od  ukupno upisanih 70 članova Skupštine, Skupštini je prisustvovao 41 član te su se mogle donositi valјane i  pravosnažne odluke i zaklјučci.

Skupštini je kao gost prisustvova Rajko Lazić predsjedavajući Društva Crvenog krsta/križa BiH koji se članovima Skupštine obratio  pozdravnim riječima. Iskoristio je priliku da čestita svim  dobitnicima, ističući kako je to velika čast i kako svi treba da odamo priznanje i zahvalnost lјudima koji se bave humanitarnim radom u ovim zaista teškim vremenima.
On se takođe osvrnuo na obnovlјenu zgradu Društva Crvenog krsta/križa BiH i uputio poziv svima da budu  gosti   u   novim prostorijama DCK BiH. Napomenuo je još jedan uspjeh Društva CK, a to je da će na narednoj Mediteranskoj konferenciji- DCK biti domaćin ove konferencije na kojoj učestvuje 28 zemalјa. Spomenuo je i niz potpisanih bilateralnih sporazuma, kao i nedavnu  posjetu delegacije DCK/K BiH Turskoj, nakon koje su dobili donaciju kojom su udjelili pomoć u vidu mesnih proizvoda javnim kuhinjama.

U skladu sa Dnevnim redom   verifikovan je mandat novim predstavnicima Konferencije mladih  CKRS i usvojen Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine.

Brano Dursun član Republičkog odbora obrazložio je Prijedlog Programa rada i Operativnog plana aktivnosti Crvenog krsta Republike Srpske za 2018.godinu ističući da je veoma ambiciozan i da su istim obuhvaćene sve programske aktivnosti.
Naglasio je da je potrebno ispoštovati sve tradicionalne aktivnosti, a posebno raditi na uvođenju novih sadržaja metoda rada i povećanju broja članova uvođenjem novih volontera i aktivista, formiranju novih Osnovnih i  Mjesnih organizacija CK, pobolјšati saradnju sa školama, a naročito sa fakultetima i zdravstvenim ustanovama. Ukazano je na potrebu bolјeg izvještavanja jer nije moguće nešto predstaviti ako nemamo pokazatelјe.
Takođe treba raditi na medijskom predstavlјanju OOCK i GOCK radi blagovremenog obavještavanja javnosti o aktivnostima CK.

Ovakav Program rada pratio je i Finansijski plan za 2018. godinu i raspored budžeta po programskim aktivnostima koji su veoma pozitivno ocjenjeni. Nakon usvajanja ovih dokumenata članovi Skupštine su razmatrali Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora u organizaciji CKRS i Program izbornih aktivnosti u organizaciji CKRS koji su jednoglasno usvojeni.

Generalni sekretar Đoko Mihajlović ukazao je članovima Skupštine na važnost donošenja ovih dokumenata i posebno je skrenuo pažnju na značaj provođenja izbornih aktivnosti u Opštinskim i Gradskim organizacijama i potrebu zaživlјavanja postojećih i formiranja novih Mjesnih i Osnovnih organizacija Crvenog krsta koje čine osnovu cjelokupnog rada i funkcionisanja organizacije CKRS.

Nakon što je iscrplјen dnevni red pristupilo se dodjeli Zlatnog i Srebrenog znaka Crvenog krsta Republike Srpske kao i Zahvalnica Crvenog krsta Republike Srpske koje je prisutnim uručio Predsjednik Crvenog krsta Republike Srpske Jovo Grujičić.

Za dugogodišnji dobrovolјni rad koji predstavlјa doprinos razvoju i unapređenju rada Crvenog krsta , jačanje humanizma  i međusobne solidarnosti , unapređenje organizacije Crvenog krsta, omasovlјavanje članstva i njegovo uklјučivanje u ostvarivanje programskih zadataka  Zlatni znak Crvenog krsta Republike Srpske  dodjelјen je:

 
     
 

Goranu Gajiću-OOCK Kozarska Dubica

 
 

Obradu Ivanoviću (posthumno) –OOCK Vukosavlјe

 
 

Đurađu Jeličiću (posthumno) –OOCK Zvornik

 
 

Slobodanu Pandilovskom-GOCK Bijelјina

 
 

Žiki Todoroviću-GOCK Bijelјina

 
 

Branu Dursunu-GOCK Trebinje

 
 

Ljubomiru Zotoviću-GOCK Trebinje.

 

 

         Za razvoj i unapređenje organizacije Crvenog krsta, omasovlјavanje članstva i njegovo uklјučivanje u ostvarivanje programskih zadataka, podizanje i jačanje  ugleda i afirmaciju Crvenog krsta Republike Srpske Srebreni znak Crvenog krsta Republike Srpske dodjelјen je:

     

1.

Velјku Krejiću-OOCK Srbac

 

2.

JU Gimnazija“Sveti Sava“Prijedor

 

3.

Odsjeku Civilne zaštite Prijedor

 

4.

Kecman dr Sanji - GOCK Prijedor

 

5.

Dušanu Cvijetiću-OOCK Kozarska Dubica

 

6.

Kos dr Brani-OOCK Kozarska Dubica

 

7.

Draganu Božiću-GOCK Doboj

 

8.

Dušanu Đekanoviću-GOCK Doboj

 

9.

Đorđu Petroviću-GOCK Doboj

 

10.

Jasmini Bukejlović- GOCK Doboj

 

11.

Obradu Simiću-OOCK Derventa

 

12.

Zoranu Mišiću-OOCK Derventa

 

13.

Živoradu Radiću-OOCK Petrovo

 

14.

Ranku Andriću-OOCK Petrovo

 

15.

Stanku Tomiću-OOCK Modriča

 

16.

Slavku Novakoviću-GOCK Bijelјina

 

17.

Đorđu Pajiću-GOCK Bijelјina

 

18.

Milanu Simeunoviću -GOCK Bijelјina

 

19.

Đorđu Slavinjaku-GOCK Bijelјina

 

20.

Dragoradu Vasiću-GOCK Bijelјina

 

21.

Muhidinu Hujdureviću-GOCK Bijelјina

 

22.

Draganu Božoviću-OOCK Zvornik

 

23.

JU O.Š.“Sveti Sava“ Zvornik

 

24.

Violeti Janjoš-GOCK Trebinje

 

25.

JU“Dom učenika“Trebinje.

 

 

           Za poseban doprinos u ostvarivanju humanih cilјeva Crvenog krsta i uspješnog vođenja akcija Crvenog krsta u svim oblastima djelovanja Zahvalnica Crvenog krsta Republike Srpske dodjeli:

     

1.

Voji Jovanovići - GOCK Doboj

 

2.

Jovani Nešković - GOCK Doboj

 

3.

Peri Đuriću- OOCK Derventa

 

4.

Mirsadu Bećiroviću-OOCK Derventa

 

5.

Dušanu Antiću-OOCK Šamac

 

6.

Luki Luliću-OOCK Šamac

 

7.

Gorici Šojić-GOCK Trebinje

 

8.

Sonji Milišić-GOCK Trebinje

 

9.

Milјani Ivanišević- GOCK Trebinje

 

10.

Milanu Mileniću - GOCK Trebinje

 

11.

Bojani Milić - GOCK Trebinje

 

12.

Tijani Vrtikapa-GOCK Trebinje

 

13.

Anji Gugolј- GOCK Trebinje

 

14.

Sari Pavlović-GOCK Trebinje

 

15.

Rajku Ćapinu –GOCK Trebinje.