"ZAPAMTITE! MINE EKSPLODIRAJU NA DODIR"

Crveni krst Republike Srpske povodom Nedjelje upozoravanja na opasnost od mina, koja traje od 08. do 15. decembra 2017. godine, raspisuje nagradni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola na temu - "Zapamtite! Mine eksplodiraju na dodir".

Uslovi konkursa:

1.Na konkurs radove mogu prijaviti svi učenici osnovnih i srednjih škola iz Republike Srpske koji to žele, a jedan učenik može učestvovati samo sa jednim radom.

2.Svi radovi- literalni i likovni za osnovnu školu i literalni za srednju školu rade se na već naznačenu temu, a oni koji nisu u skladu sa temom neće biti uvršteni u konkurenciju. U literalnim radovima u naslovu naznačiti naslov teme.

3.Radovi trebaju biti dostavljeni GOCK i OOCK CK do 24.11.2017. godine. Opštinske i gradske organizacije CK će odabrati po tri likovna i tri literalna rada, kao i po tri literalna rada iz srednjih škola i poslati sekretarima KOCK do 28.11.2017. godine.

4.Koordinacioni odbori biraju po tri najbolja rada likovna i tri literalna za srednjoškolce i šalju u Crveni krst RS.

5.Radovi treba da stignu u CKRS najdalje do 04. decembra, gdje će ih ocijeniti stručni žiri.

6.Na svakom radu treba da stoje osnovni podaci o učeniku: Ime i prezime, razred i odjeljenje, škola i mjesto kao i ime predmetnog nastavnika.

7.Nagrađuju se po tri najuspješnija rada kako u kategoriji likovnih, tako i u kategoriji literalnih radova.

8.Nagrade najboljim učenicima obezbjediće Crveni krst Republike Srpske.

 

SVIM UČESNICIMA KONKURSA ŽELIMO MNOGO USPJEHA!