Radionica u Orašju

U periodu od 17. do 19.10.2017. godine u Orašju je  u organizaciji Švajcarskog CK, održana radionica o planiranju druge faze Projekta „Upravlјanje rizicima od katastrofa na nivou zajednica“ koji se od novembra 2015. godine sprovodi u opštinama Šamac, Orašje i Brčko.

Cilј nove faze je bolјa pripremlјenost te pravovremeni i efikasan odgovor strukture nacionalnog društva i lokalnih vlasti u zaštititi stanovništva ugroženog prirodnim katastrofama.

Naredna faza Projekta obuhvatiće još dvije OOCK u Republici Srpskoj i FBiH, s tim što će se implementacija Projekta nastaviti i dalјe u OOCK Šamac, CK Orašje i CKBD naredne tri godine koliko će trajati druga faza, počevši od 2018. godine.

Radionicu je vodio evaluator prve faze Projekta Robert Roots, a u radu radionice učestvovali su Sophie Hirsig (junior program officer) službenik za katastrofe u Švajcarskom Crvenom krstu u Bernu, predstavnici Švajcarskog CK – kancelarija u Tuzli i terenska kancelarija Orašje, sekretari OOCK Šamac, Orašje i Brčko, koordinatori Programa Priprema i odgovor na katastrofe u CKRS i CKFBiH, predstavnici Oružanih snaga BiH, civilne zaštite Šamac i Orašje, pomoćnik ministra sigurnosti BiH – sektor za migrante, sekretari OOCK Bratunac, CK Bihać i CK Goražde, vatrogasne brigade Šamac i Orašje, Doma zdravlјa Orašje i dr.