18. oktobar- Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Crveni krst Republike Srpske prepoznaje trgovinu ljudima kao jednu od najvećih i najprofitabilnijih globalnih kriminalnih aktivnosti, čija se prevencija obilježava 18. oktobra- Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima.

Trgovina ljudima je krivično djelo koje obuhvata: vrbovanje, kidnapovanje, prodaju, upotrebu sile ili drugih oblika prijetnje, prevaru, eksploataciju itd. Trafficking predstavlja najgrublji vid ograničenja ljudske slobode, kojim organizovana mreža modernih robovlasnika stiče profit na trgovini ljudima.

Ovaj fenomen je takođe poznat i pod nazivom „moderno ropstvo“, zato što se žrtve drže u uslovima sličnim ropstvu i tretiraju se kao vlasništvo  ljudi koji su ih kupili.

Zašto se ljudima trguje? Ljudima se trguje zbog: vršenja krivičnih djela, eksploatacije rada, prostitucije, korišćenja u oružanim sukobima, oduzimanja organa, prosjačenja itd.