NAGRADNI KONKURS

 

     CRVENI KRST REPUBLIKE SRPSKE RASPISUJE

NAGRADNI KONKURS ZA IZRADU LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA, I LITERARNIH RADOVA ZA UČENIKE SREDNjIH ŠKOLA POVODOM NEDJELjE  CRVENOG KRSTA OD 08-15. MAJA 2016. GODINE

         K O N K U R S

         NA TEMU:

 

                         „SVUDA ZA SVE“

Svuda širom svijeta, Pokret Crvenog krsta je dostupan za svakoga. Sa neutralnošću i nepristrasnošću nudimo nadu i podršku. Mi djelujemo kao sila za pozitivne promjene u lokalnim zajednicama kada je to najpotrebnije. Crveni krst i Crveni polumjesec je prisutan svuda, pružajući pomoć najugroženijima u svim sferama – od velikih katastrofa, izazova koje nose konfliktne situacije, do udaljenih i teško dostupnih mjesta gdje nemaju pristup druge humanitarne organizacije.

                                             

1. Na konkursu mogu učestvovati svi učenici osnovnih i srednjih  škola iz Republike Srpske koji to žele, a jedan učenik može učestvovati samo sa jednim radom.

2.Svi radovi i literarni i likovni  rade se na već naznačenu temu, a oni koji nisu u skladu sa temom neće biti uvršteni u takmičenje.

Na svakom literarnom radu treba da stoji tačan naziv teme.

3.Škole treba da dostave radove Opštinskim organizacijama Crvenog krsta do 18. aprila 2016. godine. Opštinske organizacije treba da odaberu po tri najbolja rada kako likovna tako i literarna, kao i literarna za srednjoškolce i da ih dostave u  sjedišta KOCK do 25. aprila.

4.Sekretari KOCK treba da formiraju žiri koji će odabrati po tri najbolja rada, kako likovna tako i literarna. Najbolji radovi na regionalnom nivou se šalju u Crveni krst Republike Srpske do 29. aprila, gdje će biti ocijenjeni od strane žirija.

5.Na svakom radu treba da stoje osnovni podaci o učeniku:

   1.Ime i prezime, razred i odjeljenje,

   2.Naziv škole i grad u kojem se škola  nalazi.

   3.Ime i prezime predmetnog nastavnika

   Radovi bez ovih podataka neće moći ući u konkurenciju za nagrađivanje.

6.Nagrađuju se po tri najbolja  likovna i šest literarnih  radova, a nagrade za autore obezbjeđuje Crveni krst Republike Srpske.

 

Svim učenicima koji uzmu učešće na konkursu želimo mnogo uspjeha.