Plan aktivnosti za Dječiju nedjelju 2017.

Dječija nedjelјa je tradicionalna aktivnost Crvenog krsta Republike Srpske, koja će ove godine  biti obilјežena u terminu od 02. do 08.10.2017. godine. Ova manifestacija se realizuje na nivou Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom zdravlјa i socijalne zaštite, Ministarstvom porodice, omladine i sporta i Ministarstvom prosvjete i kulture  pod zajedničkim sloganom: ,,DJEČIJI SVIJET- MOJ SVIJET“.

Aktivnosti CKRS za ovu godinu  će biti usmjerene na pobolјšanje  društvenog položaja djece i  omladine sa smetnjama  u  razvoju, promociju jednakih mogućnosti i sprovođenje aktivnosti na ravnopravnom učestvovanju lica sa invaliditetom u svim oblastima života.

Aktivnosti će se realizovati na nivou gradskih i  opštinskih organizacija Crvenog krsta.

Crveni krst Republike Srpske je obezbijedio higijenske pakete za svaku GOCK i OOCK koji će biti upotreblјeni u posjeti ustanovama i udruženjima  djece sa posebnim potrebama.

OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI  U  «DJEČIJOJ NEDJELjI» 02.-08.10.2017.

U svakoj regiji  predstavnici  Crvenog krsta Republike Srpske  će posjetiti po jednu ustanovu i zajedno sa sekretarom gradskih i opštinskih  organizacija Crvenog krsta   i  volonterima uručiti poklone.

Ovakve posjete će biti upriličene u slјedećim gradovima:

Regija  Prijedor- Posjeta će biti upriličena Udruženju za djecu sa posebnim potrebama  „Neven“ u Prijedoru. Posjeta je planirana 04.10. 2017. godine u  10,30 časova.

Regija Karajina- Posjeta će biti upriličena Udruženju djece sa posebnim potrebama  „Izvor“  u Srpcu. Posjeta će biti  04.10.2017. u  11 časova.

Regija Mrkonjić Grad- Posjeta će biti upriličena Dnevnom centru „Bubamara“  za djecu sa posebnim potrebama u Mrkonjić Gradu  dana 04.10.2017. god. u 12 časova.

Regija -Doboj - Posjeta će biti upriličena  Udruženju  djece sa posebnim potrebama u Modriči.

Regija Semberija  Majevica Posavina- Posjeta će biti upriličena Udruženju građana za pomoć licima sa posebnim potrebama u Šamcu dana 09.10.2017. god. u 11,30 časova.

Regija Birač- Posjeta će biti upriličena Udruženju građana i  lica sa posebnim potrebama „RUKA –RUCI“ Zvornik i to 02.10.2017. god. u 12 časova.

Regija Sarajevo Romanija -  Posjeta će biti  upriličena Udruženju za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama „Rastimo srećno“ u Rogatici. Posjeta će biti realizovana 05.10.2017. god. u 12 časova.

Regija Stara Hercegovina - Posjeta će biti upriličena Udruženju za djecu sa posebnim potrebama Rudo. Vrijeme posjete je 03.10.2017. god. u 11 časova.

Regija Istočna Hercegovine - Posjeta će biti upriličena Udruženju roditelјa i prijatelјa djece i omladine sa poteškoćama u razvoju „Vedar osmijeh“ u Bileći.

Pored navedenih posjeta Crveni krst će provesti i niz drugih aktivnosti jer smo tim povodom radili i propagandni materijal (plakat i letak sa dječijim pravima) koji će se naći u svim školama i ustanovama koje se bave djecom. Propagandni materijal će distribuirati volonteri Crvenog krsta koji će biti i na punktovima.