Škola podmlatka u Baošiću

U Dječijem odmaralištu  Crvenog krsta Srbije „Krista Đorđević“ u Baošiću boravilo je sedmero djece i jedan vaspitač Tatjana Petrović  iz Crvenog krsta Republike Srpske, u periodu od 12.08. do 18.08.2017. godine.  

Djeca su bila uklјučena u školu podmlatka koju Crveni krst Srbije redovno organizuje za polaznike iz Srbije svake godine.  Ovih sedam  mladih osoba je otputovalo u Baošić zahvalјujući donatorima i to:

Skupština opština Pale,  D.o.o. „Santing“ Pale,  opština Mrkonjić grad,  „Mira“ tvornica keksa- Prijedor, Vodovod i kanalizacija- Bijelјina, Hartije od vrijednosti- Banja Luka, „Higra“ Bijelјina i Grad Istočno Sarajevo.

Djeca nisu krila zadovolјstvo dobrom organizacijom škole Crvenog krsta  čiji je program prilagođen  uzrastu, kao i novim prijatelјstvima koja su  sklopili boraveći u Baošiću.

Crveni krst  Republike Srpske je svim donatorima, osobama koje su pomogle boravak  djece na moru, uručio zahvalnice za njihovu humanost i lјubav prema djeci.