LjETNA ŠKOLA ZA ČLANOVE PODMLATKA CRVENOG KRSTA RS

U Trebinju je 03. jula 2017.godine počela Ljetna škola za članove podmlatka Crvenog krsta Republike Srpske. Škola se održava u Domu učenika u Trebinju, a trajaće do 09. jula 2017. godine.

Učesnici kampa su djeca koja su završila šesti i sedmi razred osnovne škole, svega ukupno 70 polaznika. Rukovodstvo škole čine upravnik- Marijana Krsmanović i sekretar- Dragoslava Mihajlović.

Program škole čine  četiri kursne cjeline, jer će mladi  biti podijelјeni  u četiri grupe i svi proći kompletan program. Kompletan program  će realizovati iskusni omladinci koji posjeduju diplome instruktora iz pojedinih oblasti.

Planirana je:

1.Diseminacija sa instruktorima:  Anđela Ilišević- Gradiška; Goran Stojanović- Bratunac.

2.Prva pomoć uz realistički prikaz povreda, stanja i obolenja sa instruktorima: Danijela Sušić- Gacko; Danijela Blagojević- Šamac.

3.Crveni krst u školi- njegovanje solidarnosti  kod mladih sa instruktorima: Bojana Turuntaš- Istočno Novo Sarajevo.

4.Zdravstveno prosvjećivanje sa akcentom na bolesti ovisnosti i reproduktivno zdravlјe, sa instuktorima: Marija Milošević- Bileća; Danela Dragosavlјević- Srbac.

Osoba zadužena za sportske aktivnosti: Božidar Ristić- Prnjavor. Pratioci- prosvjetni radnici: Petra Božić- Srebrenica i Slađana Rosić- Višegrad.

Program će se odvijati u vidu radionica na interesantan način, a djeca će imati i priliku da pogledaju film koji se odnosi na- Borbu protiv trgovine lјudima.

Bojana Turuntaš- instruktor iz ove oblasti će ovaj dio programa pripremiti i prilagoditi uzrastu djece.

Učesnici će takođe imati i  slobodne aktivnosti- obilazak grada Trebinje, odlazak na kupanje i zabavne večeri.