Održana XV Konferencija mladih

XV Konferencija mladih održana je u Palama, u sjedištu Crvenog krsta Republike Srpske 26.02.2016. godine. Sjednicom je predsjedavao Rade Marković predsjednik Konferencije, a učestvovalo je  35 omladinaca  predstavnika OOCK, kao i 9 omladinaca koji su bili gosti na konferenciji.

Konferenciji je prisustvovao gospodin Matteo Ciarli predstavnik MFDCK/CP, kao i Branko Leko, generalni sekretar  DCK/K BiH.

Mladi iz regija Semberija, Majevica i Posavina kao i regije Birač imali su priliku predstaviti svoje aktivnosti u toku 2015.godine.

Jedna tačka dnevnog reda odnosila se na to  kako mladi mogu doprinijeti povećanju broja članova Crvenog krsta kako među mladima tako i odraslima, s obzirom da Crveni krst Republike Srpske priprema set propagandnog materijala za sve škole i GOCK/OOCK.

Članovi konferencije su imali vrlo otvorene i zrele diskusije što govori o njihovoj ozbiljnosti i odgovornosti kad je u pitanju  njihovo angažovanje u Crvenom krstu.

Mladi su dobili kriterije kojima će se rukovoditi prilikom izbora instruktora za kampove Crvenog krsta. Dali su određene prijedloge koji će biti usaglašeni sa sekretarima KOCK GOCK/OOCK.

Zaključci konferencije će se razmatrati na sjednici Republičkog odbora Crvenog krsta Republike Srpske.