REZULTATI NAGRADNOG KONKURSA CRVENOG KRSTA

NAGRADNI KONKURS POVODOM NEDJELjE CRVENOG KRSTA (08-15.maj 2017)

Crveni krst Republike Srpske je raspisao nagradni konkurs za izradu likovnih i literarnih radova učenika osnovnih škola, kao i literarnih radova učenika srednjih škola povodom Nedjelјe Crvenog krsta  na temu:

SVUDA ZA SVE

Najbolјi radovi sa regija su stigli u CKRS gdje ih je ocijenio stručni žiri. Žiri je odabrao po tri najbolјa rada u kategoriji literarnih radova  učenika osnovnih i učenika srednjih škola, kao i likovne radove učenika osnovnih škola.

Nagrađenim učenicima su uručene nagrade posredstvom sekretara GOCK i OOCK, a predmetnim nastavnicima zahvalnice za doprinos realizaciji konkursa.

Slijede imena nagrađenih učenika kao i najbolјi radovi:  

 

 SVUDA ZA SVE

LIKOVNI RADOVI

PRVO MJESTO

1.Marija Zec VIII/1

JU OŠ „Majka Knežopolјka“

Knežica-Kozarska Dubica

DRUGO MJESTO

2.Elena Tabaković VIII/2

JU OŠ „Sveti Sava“ Bileća

TREĆE MJESTO

3.Mia Jakubović VIII/3

JU OŠ „Vuk Karadžić“

Vlasenica

 

LITERARNI RADOVI

PRVO MJESTO

1.Dajana Medić IX

JU OŠ „Branko Ćopić“ Donji Dubovik

Krupa na Uni

 DRUGO MJESTO

2.Simon Kršić III

JU OŠ „Petar Petrović Nјegoš“

Teslić

TREĆE MJESTO

3.Valentina Todorović VIII

JU OŠ ,,Milan Ilić“ Čiča Šumadijski

Han Pijesak

 

LITERARNI RADOVI

SREDNјA ŠKOLA

PRVO MJESTO

1.Tijana Babić IV/4

JU Gimnazija „Jovan Dučić“

Trebinje

DRUGO MJESTO

2.Milica Kulјić II/2

JU Srednjoškolski centar „Golub Kureš“

Bileća

TREĆE MJESTO

3.Boris Samardžić I/2

JU Srednjoškolski centar „27 januar“

Rogatica

 

CRVENI KRST „SVUDA ZA SVE“                       Prvo mjesto         

Živimo u vremenima teškim

gdje oluje sa svih strana bruje,

kiše liju ogromne suze,

erozije tla i zemlјu ruše.

Gdje bjesne ratovi i ginu lјudi,

privatno i društveno sve se ruši.

Beskućnika svakim danom sve više,

istorija novu stranicu piše.

 

Gdje su poplave i zemlјotresi ratovi

Crveni krst zastavu širi, hita i žuri

pomoć da pruži, gladne nahrani, žedne napoji, utješnom rječi podršku pruži,

razdvojene spoji, porukama traži i želi svakog da uvaži.

Porodica naša velika je u nevolјi svakoj spremna pružiti

ruku krv dati i život lјudski darivati.

 

Misija naša velika je pred sobom rušimo sve barijere.

Za nas ne postoji granica, boja, nacija u svim aktivnostima

prema svima mi smo Najsložnija i Najjača organizacija.

Preko mora i okeana, planina, gradova gdje god lјudsko biće pati,

Crveni krst Svuda za Sve svrati.

 

Gdje si krenuo ti svijete,

zašto su nesrećna djeca planete?

Život hoćemo, mir i blagostanje,

da Crveni krst djeci daruje obrazovanje,

a mi i u 21. vijeku stalno mučimo

muku neku...

 

I veselu stranu Crveni krst ima

u radu sa djecom o njihovim pravima.

Takmičenja razna, kampovi, tribine

na njima djeca znanje i radost šire.

Kako je lijepo vidjeti osmijeh i sreću

na licu radosnom djetetu, za trud pokloniti

sitnicu neku da ga sjeća na lijepe dane.

I pokolјenjima da prenose stečeno znanje.

CRVENI KRST SVUDA ZA SVE!

 

Dejana Medić IX  razred

OŠ „Branko Ćopić”  Donji Dubovik

Krupa na Uni

 

Svuda za sve                     Prvo mjesto

    Uče nas da se bojimo onoga što nam nije poznato. Uče nas da volimo samo sebe i ono što nam pripada, a to, u stvari, znači ne volјeti dovolјno ni sebe. Ne možeš u ogledalu tražiti samo svoj odraz i smješkati se samozadovolјno. Narcis je bio nesretan, Volјeti samo svoju horizontalu i bojati se vertikala oko sebe, znači zgasnuti. Stajati u mjestu nesiguran i sve više sam...

Ne!

Samo jaki mogu prihvatiti druge, drugačije. Kada zrene, čovjek može pronaći prijatelјa i ženu gdje god poželi. Kada zrene žena može roditi dijete bilo koje boje i imena. svako ima crvenu krv i svako plače isto. Smije se pjesmom istih zvončića.

Ipak, toliko je različitosti među nama. Svaki talas u istom moru je drugačiji. Svaka bilјka, svaka životinja. I čovjek svaki. Ne postoji ničega dva ni tri, sve je jedno, neponovlјivo. Tvorac je darovao zemlјi obilјe oblika, boja, zvukova, i sve je nazvao harmonijom. Tu svako postoji radi svakoga. savršenstvo. Samo je čovjek izmislio kosu, nož i mač. Upire prstom u drugačijeg. Mjera svih stvari je on i niko drugi. Od sebe i sličnih pravi svetinju, a sve drugo je kužno, treba mrziti.

Mržnja ubija sunce i zasipa ledom! Vjetar se zove rat i sija leševe, duhovne i fizičke!

Ne!

Mjera svih stvari smo mi zajedno. Mi se odlično možemo razumjeti. Nova mora možemo zavolјeti tek kada izbacimo svoju obalu kao jedino mjesto. Kada otvorimo kapiju svoje male avlije u kojoj prizivamo samo svog boga a ne pomislimo da je pravi samo onaj koji nas uči da budemo lјudi. Onaj koji nas uči da budemo putnici preko svakog mosta i ponora, a ne starci koji venu u svojoj dolini.

Religija je učitelјica  a ne huškač. Loši je zloupotreblјavaju. A nijedna,  zapravo, ne nagovještava zlo. Sve molitve nas upućuju na lјubav prema drugima:

„Bože, dozvoli da se moje ruke pune poštovanja dotaknu stvari koje si Ti stvorio. Tražim snagu, ali ne da bih nadjačao svoju braću, nego samo da bih nadjačao svog najvećeg neprijatelјa- sebe.“

„Gospodaru moj, nauči me da je tolerancija najveći stepen moći, a želјa za osvetom prvi znak slabosti!

Gospodaru moj, kad se ogriješim o lјude, podari snagu izvinjenja, a kada se lјudi o mene ogriješe, podari mi snagu oproštaja!“

Ima nešto divno u tome što smo različiti i u tome što smo isti. niko nije bolјi ni manje vrijedan osim ako je bolјi ili manje dobar čovjek. Sva vrata svijeta su otvorena za svakoga ko dolazi kao prijatelј. Moja kultura plus kultura drugih je čovječanstvo. Imam dvije ruke i veliko srce, i mogu da zagrlim sve raznolike svjetove, samo ne onaj sa zlim pamćenjem. veili Mahatma Ganda je rekao: „Naša sposobnost da dostignemo jedinstvo raznolikosti će biti lјepota i test naše civilizacije.“

Tijana Babić IV/4, JU Gimnazija „Jovan Dučić“  Trebinje

Predmetni nastavnik: Vesna Andrić