U PALAMA ODRŽANA OSMA REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE CRVENOG KRSTA

            U sjedištu Crvenog krsta Republike Srpske,  u Palama 12. maja 2017.godine održana je Osma redovna sjednica sedmog saziva Skupštine Crvenog krsta Republike Srpske. Pored izvještajnog Sjednica je imala i svečani karakter jer je održana u Nedjelјi Crvenog krsta. Ljubo Čordašević potpredsjednik Crvenog krsta Republike Srpske je predsjedavao Sjednicom i od ukupno 70 upisanih članova Skupštine, Skupštini su prisustvovala 43 člana.

            Skupštini su prisustvovali predstavnici Crvenog krsta Srbije g-din Milutin Mihajlović, podpredsjednik  Crvenog krsta Srbije i g-din Dragoslav  Karić saradnik za organizaciju i razvoj u Stručnoj službi Crvenog krsta Srbije  kao i g-din Rajko Lazić predsjedavajući Društva Crvenog krsta/križa BiH.

            Članovima Skupštine se pozdravnim riječima obratio g-din Milutin Mihajlović  koji ih je pozdravio u svoje ime ali i u ime  Generalnog sekretara CK Srbije g-đe Vesne Milenović i predsjednika CK Srbije prof.Dragana Radovanovića. On je zaželio uspješan rad današnjoj Skupštini ističući svoje zadovolјstvo što prisustvuje sjednici Skupštine i što je vidlјivo  da Crveni krst Republike Srpske uspješno radi i provodi planirane zadatke i cilјeve.Mihajlović je takođe istakao da CK Srbije i CK Republike Srpske dobro i blisko sarađuju na lokalnom nivou, ali da je  želјa Crvenog krsta Srbije a svakako i Crvenog krsta Republike Srpske da se saradnja  unaprijedi i na globalnom nivou kroz konkretne planove i projekte.Ponudio je Crvenom krstu Republike Srpske  svu moguću pomoć na svim polјima gdje može da se pomogne,  ističući da Crveni krst Srbije  stoji uvijek na raspolaganju Crvenom krstu Republike Srpske za sve što je potrebno.

            Skupštini se takođe obratio i Rajko Lazić, predsjedavajući Predsjedništva Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine , koji je pozdravio goste i članove Skupštine i upoznao ih sa aktivnostima koje se provode sa nivoa Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine u Nedelјi Crvenog krsta koja se odvija pod sloganom  “Svuda za sve“ i “Da li ste znali“ jer sa ovom temom zapravo Crveni krst iskazuje svoju misiju i viziju u tome da ne poznaje granice u  djelovanju Organizacije Crvenog krsta , niti da se vrši selekciju kada su u pitanju korisnici naših aktivnosti. “Da li ste znali“ je tema kojom omogućavamo da javnost proširi svoje znanje kada je u pitanju Crveni krst i čime se bavi, sa želјom da se  opravda uloga lidera u humanitarnoj djelatnosti u BiH.Istakao je takođe želјu i potrebu  da se unaprijedi status i položaj Organizacije Crvenog krsta tako što će sve OOCK  minimalno imati zaposlena dva profesionalna lica, jer to su i vrste alata koji su nam neophodni za dobrobit i samoodrživost Crvenog krsta.

           Sjednici su pored članova Skupštine prisustvovali Radmila Bartula član Nadzornog odbora  Crvenog krsta Republike Srpske, Radivoje Mačar predstavnik Agencije“Poslovna knjiga“ kao i predstavnici Stručne službe ROCKRS koji su bili na raspolaganju prilikom pojašnjenja određenih tačaka dnevnog reda.Na prijedlog Republičkog odbora, koji je detalјno razmotrio sva dokumenta i utvrdio prijedlog istih i uputio ih Skupštini na razmatranje i usvajanje, Skupština je usvojila:Zapisnik sa Sedme redovne sjednice Skupštine Crvenog krsta Republike Srpske, Izvještaj o radu Crvenog krsta Republike Srpske za 2016.godinu. Izvještaj Nadzornog odbora Crvenog krsta Republike Srpske , Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Crvenog krsta Republike Srpske za period I-XII 2016.godine.

           Sa posebnom pažnjom razmotren je prijedlog Republičkog odbora da se izborne aktivnosti prolongiraju za narednu godinu obzirom da su u tekućem mandatu izbori na nivou Crvenog krsta Republike Srpske i na nivou Društva Crvenog krsta/križa BiH završeni 2014.godine dok su u većini OOCK i GOCK izbori održani 2013.godine.Zbog svega navedenog u cilјu postizanja jedinstva u provođenju izbornih aktivnosti na svim nivoima organizovanosti Crvenog krsta donesena je odluka o prolongiranju izbora , odnosno da se izbori za sve nivoe organizovanosti  raspišu na Skupštini krajem 2017.godine  a da se izborne aktivnosti realizuju tokom 2018.godine kako bi se do kraja naredne godine konstituisale Skupštine na nivou OOCK,GOCK, CKRS i  DCK/KBiH.

Skupština je takođe donijela Odluku o  dodjeli priznanja Crvenog krsta Republike Srpske  najzaslužnijim volonterima i aktivistima Crvenog krsta Republike Srpske kako slijedi:

 

Zlatni znak Crvenog krsta Republike Srpske  dodjelјuje se :

Goranu Gajiću-OOCK Kozarska Dubica

Obradu Ivanoviću (posthumno) –OOCK Vukosavlјe

Đurađu Jeličiću (posthumno) –OOCK Zvornik

Slobodanu Pandilovskom-GOCK Bijelјina

Žiki Todoroviću-GOCK Bijelјina

Branu Dursunu-GOCK Trebinje

Ljubomiru Zotoviću-GOCK Trebinje

 

Srebreni znak Crvenog krsta Republike Srpske dodjelјuje se:

Velјku Krejiću-OOCK Srbac

JU Gimnazija“Sveti Sava“Prijedor-GOCK Prijedor

Odsjeku Civilne zaštite Prijedor-GOCK Prijedor

Kecman dr Sanji- GOCK Prijedor

Dušanu Cvijetiću-OOCK Kozarska Dubica

Kos dr Brani-OOCK Kozarska Dubica

Draganu Božiću-GOCK Doboj

Dušanu Đekanoviću-GOCK Doboj

Đorđu Petroviću-GOCK Doboj

Jasmini Bukejlović- GOCK Doboj

Obradu Simiću-OOCK Derventa

Zoranu Mišiću-OOCK Derventa

Živoradu Radiću-OOCK Petrovo

Ranku Andriću-OOCK Petrovo

Stanku Tomiću-OOCK Modriča

Slavku Novakoviću-GOCK Bijelјina

Đorđu Pajiću-GOCK Bijelјina

Milanu Simeunoviću -GOCK Bijelјina

Đorđu Slavinjaku-GOCK Bijelјina

Dragoradu Vasiću-GOCK Bijelјina

Muhidinu Hujdureviću-GOCK Bijelјina

Draganu Božoviću-OOCK Zvornik

JU O.Š.“Sveti Sava“-OOCK Zvornik

Violeti Janjoš-GOCK Trebinje

 

Zahvalnica Crvenog krsta Republike Srpske dodjelјuje se:

Voji Jovanoviću - GOCK Doboj

Jovani Nešković - GOCK Doboj

PeruĐuriću- OOCK Derventa

Mirsadu Bećiroviću-OOCK Derventa

Dušanu Antiću-OOCK Šamac

Luki Luliću-OOCK Šamac

Gorici Šojić-GOCK Trebinje

Sonji Milišić-GOCK Trebinje

Milјani Ivanišević- GOCK Trebinje

Milanu Milenić - GOCK Trebinje

Bojani Milić - GOCK Trebinje

Tijani Vrtikapa-GOCK Trebinje

Anji Gugolј- GOCK Trebinje

Sari Pavlović-GOCK Trebinje

Rajku Ćapin –Gock Trebinje