Nagradni konkurs

CRVENI KRST REPUBLIKE SRPSKE RASPISUJE

NAGRADNI KONKURS ZA IZRADU LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA   UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA, I LITERARNIH RADOVA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA POVODOM NEDJELJE  CRVENOG KRSTA OD 08-15. MAJA 2017. GODINE NA TEMU:

 

                                   „SVUDA ZA SVE“

 

Crveni krst i Crveni polumjesec je prisutan svuda, pružajući pomoć najugroženijim u svim sferama – od velikih katastrofa, izazovima koje nose konfliktne situacije, do udaljenih i teško dostupnih mijesta gdje nemaju pristup druge humanitarne organizacije.

                                             

1.Na konkursu mogu učestvovati svi učenici osnovnih i srednjih  škola iz Republike Srpske koji to žele, a jedan učenik može učestvovati samo sa jednim radom.

2.Svi radovi i literarni i likovni  rade se na već naznačenu temu a oni koji nisu u skladu sa temom neće biti uvršteni u takmičenje.

   Na svakom literarnom radu treba da stoji tačan naziv teme „SVUDA ZA SVE“.Radovi koji ne budu imali tačan naziv teme neće biti uzeti u razmatranje.

3.Škole treba da dostave radove opštinskim organizacijama Crvenog krsta do 26. aprila 2017. godine.Opštinske organizacije  treba da odaberu po tri najbolja rada i likovna i literarna i da dostave u sjedišta koordinacionih odbora CK  do 03. maja 2017.

4.Sekretari KOCK treba da formiraju žiri koji će odabrati po tri najbolja rada, kako likovna tako i literarna. Najbolje radove šalju  u Crveni krst Republike Srpske do 11. maja  gdje će biti ocijenjeni od strane žirija.

5.Na svakom radu treba da stoje osnovni podaci o učeniku:

   1.Ime i prezime, razred i odjeljenje,

   2.Naziv škole i grad u kome se škola  nalazi.

   3.Ime i prezime predmetnog nastavnika

   Radovi bez ovih podataka neće moći ući u konkurenciju za

   nagrade.

6.Nagrađuju se po tri najbolja  likovna i šest literarnih  radova, a nagrade  za autore obezbjeđuje Crveni krst Republike Srpske.

 

Svim učenicima koji uzmu učešće na konkursu želimo mnogo uspjeha.