Učešće u vježbi "Spasilac 2017"


Crveni krst Republike Srpske je 1.marta 2017.godine učestvovao u pokaznoj vježbi pod nazivom „Spasilac 2017“, koja je u organizaciji Republičke uprave civilne zaštite održana u Istočnom Sarajevu. Vježba je održana povodom 1. marta - Međunarodnog dana Civilne zaštite i Dana Civilne zaštite Republike Srpske.

U vježbi su učestvovali pripadnici Republičke uprave Civilne zaštite RS-deminerski tim, ekipa prve pomoći Crvenog krsta Republike Srpske, spasilački klub „Wolf“ iz Foče te pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice Grada Istočno Novo Sarajevo.
Crveni krst Republike Srpske je uzeo učešće u pomenutoj vježbi sa ekipom prve medicinske pomoći OOCK Istočno Novo Sarajevo od pet članova, dva markiranta i jednim šminkerom.  
U dva različita scenarija, 1) saobraćajna nesreća gdje je automobil ostao u minskom polju – dvoje povrijeđenih i 2) urušavanje krova jednog objekta koji je popustio pod velikom količinom snijega pri čemu nije bilo moguće napuštanje objekta stepenicama već evakuacijom kosom transverzalom, ekipa prve pomoći CKRS medicinski je zbrinula sve povrijeđene te organizovala njihov transport do najbliže zdravstvene ustanove. 

Cilj vježbe je bila pravovremena reakcija tokom prirodne ili druge nesreće, provjera koordinacije između timova kao i provjera ljudskih i materijalno-tehničkih kapaciteta svih subjekata koji učestvuju u zaštiti i spasavanju. 

Obilježavanje 1. marta kao međunarodnog dana civilne zaštite, ustanovljeno je 1990. godine Odlukom Generalne skupštine međunarodne organizacije civilne zaštite. Ova organizacija sa sjedištem u Ženevi ima za cilj da doprinosi uspostavljanju odgovarajućih struktura civilne zaštite u svim državama članicama.