Nagradni konkurs

Crveni krst Republike Srpske povodom Nedjelјe upozoravanja na opasnost od mina - koja traje od  08-15. decembra 2016. godine raspisuje nagradni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola

 

                                

              

 

 K O N K U R S

 

          ZA IZRADU LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA UČENIKA

                       OSNOVNIH I SREDNјIH  ŠKOLA NA TEMU:

 

           -PAZI -MINE! SAMO DEMINERI VRŠE DEMINIRANјE -

 

                             USLOVI KONKURSA:

1. Na konkurs radove mogu prijaviti svi učenici osnovnih i srednjih škola iz Republike Srpske koji to žele, a jedan učenik može učestvovati samo sa jednim radom.

2. Svi radovi  literarni i likovni za osnovnu školu i literarni za srednje škole, rade se na već naznačenu  temu, a oni koji nisu u skladu sa temom neće biti uvršteni u   konkurenciju. U literarnim radovima u naslovu naznačiti   naziv teme.

3. Radovi trebaju biti dostavlјeni GOCK i OOCK Crvenog krsta do 23.11. 2016.god. Opštinske i gradske organizacije Crvenog

krsta će odabrati po tri likovna i tri letararna rada kao i tri leterarna rada iz srednjih škola,  i poslati sekretarima KOCK do 28.11.2016.

 4. Koordinacioni  odbori biraju po tri najbolјa likovna i

    literarna rada i tri literarna za sednjoškolce i šalјu u   Crveni krst Republike Srpske.

 5. Radovi treba da stignu u Crveni krst Republike Srpske

   najdalјe do 02. decembra 2016. godine gdje će ih ocijeniti

   stručni žiri.

5. Na svakom radu treba da stoje osnovni podaci o učeniku:

   Ime   i prezime, razred i odjelјenje, škola i mjesto kao i ime

   predmetnog nastavnika.

6. Nagrađuju se po tri najuspješnija rada kako u kategoriji

   likovnih tako i u kategoriji literarnih radova.

7. Nagrade najbolјim učenicima obezbijediće Crveni krst

   Republike  Srpske.

 

       SVIM  UČESNICIMA   KONKURSA  ŽELIMO

                                MNOGO  USPJEHA !