Obilježena Nedjelja djeteta

Dječija nedjelja je tradicionalna aktivnost Crvenog krsta Republike Srpske. Kao i svake godine, obilježava se u prvoj nedjelji oktobra, a ove godine je obilježena u vremenu od 3-10. oktobra.

Obilježavanje Nedjelje vrši se u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvom porodice, omladine i sporta i Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, pod zajedničkim sloganom „PORODICA NA PRVOM MJESTU“.

Svrha obilježavanja Nedjelje je da se skrene pažnja na najranjiviju populaciju, kao i da se ukaže na prava najmlađih i obavezu porodice i društva da se pobrine da se dječija prava poštuju. Aktivnostima koje su realizovane ove godine želi se skrenuti  pažnja i ukazati  na ulogu i odgovornost porodice kao osnovne ćelije društva, ali i države, škole, zdravstvenih, socijalnih i drugih institucija prema djeci.

Sve naše gradske i opštinske organizacije Crvenog krsta  su ovu manifestaciju  obilјežile  u skaladu sa svojim mogućnostima uz pomoć mladih volontera Crvenog krsta.

Akcenat ove godine je stavlјen na porodicu, pa su  se i naše organizacije  usmjerile  u tom pravcu. Sve organizacije su  upriličile posjetu višečlanim  porodicama i uručili pakete hrane i higijene koje je obezbijedio CKRS. U mnogim sredinama je posjećeno više porodica jer su organizacije iz vlastitih sredstava obezbijedile hranu, higijenu, odjeću i slatkiše za najmlađe.

Crveni krst Republike Srpske je socijalno ugroženim višečlanim porodicama obezbijedio za svaku gradsku organizaciju Crvenog krsta po jednu peć na čvrsto gorivo (ukupno 7) a za svaku regiju po jednu veš mašinu (ukupno 9).

Sekretari  gradskih i opštinskih organizacija Crvenog krsta su osim višečlanih porodica zajedno sa volonterima posjetili i škole, obdaništa, udruženja djece sa posebnim potrebama kao i druge ustanove koje se bave djecom i tom prilikom uručili skromne poklone.

 

Kako je to bilo na terenu možete vidjeti na fotografijama: