Kamp Podmlatka

Škola Podmlatka Crvenog krsta Republike Srpske održana je u Trebinju od 27.06 - 02.07.2016. godine. Polaznici škole su  djeca  koja su završila  šesti i sedmi razred osnovne škole. Ukupno 84 polaznika, članovi Podmlatka Crvenog krsta su pohađali školu.

Program škole je sadržavao četiri kursne cjeline, i to Diseminacija – osnovi o Crvenom krstu (Istorijat, Principi Crvenog krsta, znak crvenog krsta, međunarodno humanitarno pravo); Prva pomoć i realistični prikaz povreda, stanja i oboljenja; Crveni krst u školi i njegovanje solidarnosti kod mladih i Zdravstveno prosvječivanje sa akcentom na bolesti zavisnosti, zaštitu životne sredine i zaštitu reproduktivnog zdravlja.

 

Školom su rukovodili iskusni Omladinci volonteri Crvenog krsta.

Upravnik: Aleksandar Koprivica sekretar OOCK Trebinje

Sekretar: Bojan Đekić –volonter Crvenog krsta iz Dervente