RUKOVODSTVO CKRS U POSJETI RESORNOM MINISTARSTVU

Na poziv ministra zdravlјa i socijalne zaštite Republike Srpske, dr Alena Šeranića, dana 21.01.2019. godine predsjednik Crvenog krsta Republike Srpske, Brano Dursun i generalni sekretar Đoko Mihajlović posjetili su resorno Ministarstvo.

Tokom posjete, koja je upriličena u sjedištu Ministarstva zdravlјa i socijalne zaštite Republike Srpske u Banja Luci, najviše rukovodstvo CKRS je sa ministrom Šeranićem razgovaralo o bitnim temama za dalјi rad Organizacije ali i jačanju odnosa i čvršćoj saradnji Crvenog krsta Republike Srpske i Ministarstva. Poseban akcenat je stavlјen na donošenje novog Zakona o položaju i ovlašćenjima Crvenog krsta Republike Srpske, gdje je ministar Šeranić iskazao puno razumijevanje i obećao podršku u samoj izradi ali i procesu donošenja ovog Zakona.

Ovo je prva posjeta delegacije Crvenog krsta Republike Srpske Ministarstvu zdravlјa i socijalne zaštite RS upriličena u 2019. godini.