Regionalni savjetnik za protivminsku akciju MKCK-a Kris Pol u posjeti Zvorniku

Dana 06.12.2018. godine upriličena je posjeta Kris Pol-a Zvorniku, regionalnog savjetnika za protivminsku akciju u sklopu Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, koji je zajedno sa koordinatorom Programa upozoravanja na opasnosti od mina u Crvenom krstu Republike Srpske obišao područje na kojem su realizovane brojne aktivnosti u protekle tri godine, zahvalјujući podršci MKCK, CKRS i Grada Zvornika.

Sprovedene su različite aktivnosti: edukacija učenika u svim zvorničkim osnovnim školama kao i sa drugim cilјnim grupama, postavanjem trajne minske ograde ograđena je površina od 130.300 m2  u Mjesnoj zajednici Balјkovica, izvršena je rekonstrukcija i obnova trajne ograde na Mlađevcu dužine 1.150 metara, postavlјeno je devet bilborda minske situacije i opremlјena su dva školska igrališta sa spravama za djecu u mjesnim zajednicama Čelopek i Drinjača.

Pol je izrazio zadovolјstvo preduzetim radovima i aktivnostima obećavši podršku MKCK-a Zvorniku i u narednom periodu i istakavši važnost posla koji Crveni krst Republike Srpske radi na upozoravanju i modelima sigurijeg ponašanja u minski sumnjivim površinama. Imajući u vidu da je BiH i dalјe u vrhu liste država najzagađenijih minama u svijetu, napomenuo je da je urađeno puno od završetka rata do danas i da je postavlјena jasna strategija kako se dalјe nositi sa ovim problemom sa kojim se suočavaju mnoge države, a ne samo BiH.

Prema riječima predsjednika GOCK Zvornik, problem minske zagađenosti u Zvorniku u dosadašnjem periodu je prepolovlјen, deminirano je oko 1.200.000 m2 zagađene površine, ali još toliko je ostalo, izrazivši zadovolјstvo što je MKCK prepoznao problem minske zagađenosti u ovom gradu i pružio finansijsku pomoć za realizaciju Programa upozoravanja na opasnosti od mina.