1. DECEMBAR - SVJETSKI DAN BORBE PROTIV SIDE

Crveni krst Republike Srpske obilježiće 1. decembar – Svjetski dan borbe protiv HIV-a, koji se u svijetu obilježava od 1988. godine, u cilju skretanja pažnje stanovništva na HIV i podizanja svijesti ljudi u zajednici o HIV infekciji, uključujući pomoć i razumijevanje prema oboljelima i članovima njihovih porodica.
Ovogodišnji slogan Svjetskog dana borbe protiv HIV-a «Znajte vaš status», podstiče svaku osobu da sazna svoj HIVstatus.

Od 1988. godine značajan napredak ostvaren je u odgovoru na HIV, a danas tri od četiri osobe koje žive sa HIV-om znaju svoj status. Međutim, prema najnovijem izvještaju UNAIDS-a, potrebno je učiniti više napora kako bi se doprlo do ljudi koji žive sa HIV-om, do onih koji ne znaju svoj status i obezbijediti im dostupnost kvalitetne njege i prevencije.

Testiranje na HIV je od suštinskog značaja za dalje liječenje i sigurnost da svi ljudi koji žive sa HIV-om mogu voditi zdrave i produktivne živote. Nažalost, i danas, stigma i diskriminacija predstavljaju barijeru u testiranju ljudi na HIV virus, pa se mnogi i dalje testiraju tek nakon što su oboljeli i imaju simptome. U današnje vrijeme postoji mnogo novih načina testiranja na HIV: samotestiranje, zajedničko testiranje i testiranje na više oboljenja koji pomažu ljudima da znaju svoj HIV status.

Sidu izaziva HIV virus  (human immunodeficiency virus – humani imunodeficijentni virus) i predstavalja zaraznu, smrtonosnu bolest koja se prenosi seksualnim putem, putem krvi i majčinog mlijeka. Rizične grupe su homoseksualci, prostitutke, primaoci nesigurne krvi i intravenozni narkomani.
 

Globalni nivo:
36.9 miliona ljudi živi sa HIV-om na globalnom nivou
1.8 miliona ljudi novoinficiranih HIV-om 2017. godine
1,1 milion ljudi je umrlo od bolesti vezanih za AIDS prošle godine
75 % ljudi koji žive sa HIV-om su svjesni svog statusa
79 % ljudi imaju pristup ARV terapiji

Evropa i Centralna Azija:
Oko 1,9 miliona ljudi žive sa HIV-om u Evropi i Centralnoj Aziji
180,000 novih slučajeva HIV infekcija 2017. godine
36,000 ljudi je umrlo od bolesti vezanih za AIDS prošle godine
30% ljudi koji žive sa HIV-om u Evropi i Centralnoj Aziji imaju pristup liječenju

Aktivnosti Crvenog krsta Republike Srpske 1. decembra:
-    Predavanje na temu ove zarazne bolesti u svim školama u Republici Srpskoj posredstvom nastavnika koji vode sekciju Crvenog krsta u školama i u saradnji sa opštinskim organizacijama Crvenog krsta;
-    Organizovanje tribina i prezentacija reproduktivnog zdravlja, predavanja u obrazovnim ustanovama i omladinskim klubovima uz volontere koji su prošli edukacije na kampovima CК i nastavnike koji su prošli seminar Crvenog krsta RS.
-    Podjela kondoma, crvenih tračica i propagandnog materijala u svrhu promocije zdravog načina života. Presavijena crvena tračica, simbol borbe protiv HIV-a i moćno obilježje u naporima da se poveća svijest javnosti o HIV-u, nošenjem na ovaj dan predstavlja i vid solidarnosti sa inficiranim i oboljelim osobama od HIV-a.