K O N K U R S za izradu likovnih i literarnih radova povodom «Nedjelјe upozoravanja na opasnost od mina»

Povodom obilјežavanja «Nedjelјe upozoravanja na opasnost od mina» (08-15 decembar 2018. godine), Crveni krst Republike Srpske raspisuje  nagradni konkurs učenika osnovnih škola za izradu likovnih i literarnih radova i za učenike srednjih škola za izradu literarnih radova na temu: «ZA SREĆNO I BEZBRIŽNO DJETINјSTVO - UKLONIMO MINIRANA PODRUČJA!

Ovo je jedan od načina da najmlađoj populaciji kao i srednjoškolcima, ukažemo na problem mina i njihovu stalnu opasnost koja će, na žalost, na našim prostorima biti prisutna još dugi vremenski period.

USLOVI KONKURSA:

U konkursu mogu učestvovati svi učenici osnovnih i srednjih škola iz Republike Srpske, jedan učenik može učestvovati samo sa jednim radom.

Svi literarni i likovni radovi rade se na već naznačenu temu, a radovi koji ne budu u skladu sa istom neće biti uvršteni u konkurenciju. U literarnim radovima, u naslovu je potrebno naznačiti puni naziv teme.

Radove je potrebno dostaviti opštinskim i gradskim organizacijama Crvenog krsta do 03. decembra 2018. godine, koje će odabrati po tri likovna i tri litararna rada te iste proslijediti u sjedište koordinacionog odbora Crvenog krsta do 07. decembra 2018. godine. Koordinacioni odbori Crvenog krsta izvršiće odabir najbolјih likovnih i literarnih radova te iste dostaviti u sjedište CKRS do 10. decembra 2018. godine, kada će ih ocijeniti stručni žiri.

Svaki rad (likovni i literarni) treba da sadrži osnovne podatke o učeniku: ime i prezime, razred i odjelјenje, škola i mjesto i ime predmetnog nastavnika (radovi bez ovih podataka neće moći učestvovati u konkursu).

Za tri najuspješnija likovna i literarna rada učenika osnovnih i srednjih škola, Crveni krst Republike Srpske obezbijediće prigodne nagrade.  

            SVIM UČESNICIMA KONKURSA ŽELIMO MNOGO USPJEHA!