Održan seminar za nastavnike

Crveni krst Republike Srpske organizovao је, šesti po redu, seminar za nastavnike. Nastavno osoblјe koje vodi sekciju Crvenog krsta u osnovnim školama u Repubici Srpskoj i sekretari gradskih i opštinskih organizacija Crvenog krsta su, zajedno sa članovima i volonterima, klјučne osobe kada je u pitanju omasovlјenje organizacije Crvenog krsta.

Seminar je održan 13. oktobra u Etno selu „Stanišići“ kod Bijelјine, u periodu od 09,00-14,00 časova.

Tokom seminara, obrađene su teme:

  • Istorijat Crvenog krsta,
  • Znak i Principi Crvenog krsta,
  • Međunarodno humanitarno pravo i
  • Zdravstveno prosvjećivanje u školama.