Obilјežavanje Dječije nedjelјe pod sloganom „VJERUJEM U SEBE“

Dječija nedjelјa, tradicionalna aktivnost Crvenog krsta Republike Srpske, ove godine obilјežava se u periodu od 01-07.oktobra u saradnji sa Ministarstvom zdravlјa i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstvom porodice, omladine i sporta RS i Ministarstvom prosvjete i kulture RS, pod zajedničkim sloganom:Vjerujem  u sebe“.

Cilј obilјežavanja Nedjelјe je da se kroz realizaciju različitih aktivnosti doprinese jačanju samopouzdanja kod djece i ukaže na potrebu društva za većom brigom o njima.  Kroz svoje programe, Crveni krst Republike Srpske posebnu pažnju posvećuje omladini ali i najmlađoj populaciji, a „Dječija nedjelјa“ je posebna prilika za to.

Tokom trajanja Nedjelјe djeteta, Crveni krst Republike Srpske će realizovati niz aktivnosti:

  • Distribucijom propagandnog materijala, posredstvom gradskih i opštinskih organizacija Crvenog krsta, koji će isti dostaviti u škole i druge ustanove koje se bave djecom, upoznati ih sa njihovim pravima i obavezama i u skladu sa mogućnostima jedan čas u školama posvetiti dječijim pravima.
  • Omladinci-volonteri Crvenog krsta će u svojim sredinama vršiti podjelu propagandnog materijala (letak, plakat).
  • Osvježiti „Kutak Crvenog krsta“ u svakoj školi zajedno sa nastavnicima i najaviti aktivnosti koje će organizovati Crveni krst u „Dječijoj nedjelјi“ (priredbe i druge aktivnosti humanitarnog karaktera sa akcentom na jačanje samopouzdanja kod najmlađih). 
  • Predstavnici Crvenog krsta Republike Srpske će u svim regijama upriličiti  posjete ustanovama, udruženjima ili višečlanim, socijalno ugroženim porodicama (porodicama sa četvoro i više djece) i u skladu sa mogućnostima, obezbijediti skromne poklone najmlađima (slatkiše, voće i sl.).
  • Sekretari GOCK i OOCK će, zajedno sa volonterima Crvenog krsta, posjetiti pedijatrijska odjelјenja u bolnicama.
  • Obezbijediti medijsko praćenje navedenih aktivnosti.