Nedjelja borbe protiv tuberkuloze (14-21.septembar 2018)

Crveni krst Republike Srpske svake godine u periodu od 14-21. septembra tradicionalno obilјežava Nedjelјu borbe protiv tuberkuloze, s cilјem podizanja svijesti stanovništva o tuberkulozi kao zaraznoj bolesti, te o značaju prevencije i pravovremenog liječenja. Ove godine „Nedjelјa borbe protiv tuberkuloze“ obilјežava se pod motom: „SVI MOŽEMO UČINITI NAPOR DA SE OKONČA TUBERKULOZA U NAŠEM OKRUŽENјU“.

Aktivnosti koje će struktura Crvenog krsta Republike Srpske tokom trajanja Nedjelјe borbe protiv TBC provoditi su:

- zdravstvene aktivnosti

- socijalno-humanitarne aktivnosti

- higijensko-epidemiološke aktivnosti

- ekološke aktivnosti

- informativno-edukativne i propagandne aktivnosti

Sva profesionalno zaposlena lica u opštinskim i gradskim organizacijama Crvenog krsta će zajedno sa volonterima i u saradnji sa nadležnim institucijama, organizovati preglede stanovništva sa akcentom na ruralna i udalјena mjesta, kao i područja gdje postoje žarišta tuberkuloze. U gradovima će se, u prometnim ulicama i na trgovima, organizovati akcije mjerenja krvnog pritiska i šećera u krvi. Posebna pažnja biće posvećena obolјelim od tuberkuloze i njihovim porodicama, mladima, članovima romskih zajednica, zatvorenicima, socijalnoj kategoriji stanovništva preko 65 godina starosti i dr. Organizovaće se posjete obolјelim osobama u bolnicama za plućne bolesti, stacionarima i domaćinstvima. U skladu sa mogućnostima, obezbijediće se i prigodni pokloni u vidu sokova, voća i sredstava za ličnu higijenu.

Tokom trajanja Nedjelјe intenziviraće se i druge aktivnosti iz programa zdravstvene djelatnosti: organizovanje akcija dobrovolјnog davalaštva krvi, predavanja o ličnoj higijeni, prvoj pomoći, kućnoj njezi i dr.

Za socijalno ugrožene kategorije stanovništva Crveni krst Republike Srpske je obezbijedio pakete hrane (po 14 paketa za svaku OOCK/GOCK) koji će posredstvom opštinskih i gradskih organizacija Crvenog krsta biti uručeni krajnjim korisnicima.

Podjela informativno-edukativnog materijala u osnovnim i srednjim školama i na fakultetima; organizovanje javnih tribina i okruglih stolova o tuberkulozi u saradnji sa stručnjacima na ovom polјu; organizovanje zdravstvenih predavanja o ovoj zaraznoj bolesti u osnovnim i srednjim školama i na fakultetima, kao i mjesnim zajednicama; organizovanje konferencija za štampu povodom najave Nedjelјe borbe protiv tuberkuloze.

Od 14-21. septembra putem „Pošte Srpske“ u prodaji je poštanska markica (70 000 kom), a u prodaji su i markice za građanstvo (80 000 kom), koje će mladi volonteri CK prodavati tokom Nedjelјe u školama i na javnim mjestima. Sav prihod od prodaje markica biće iskorišten za aktivnosti zdravstvenog i socijalno humanitarnog programa u svrhu prevencije ili pomoći obolјelima. Odštampan je i plakat u 700 primjeraka koji je distribuisan u sve opštinske i gradske organizacije CK i istaknut na javnim mjestima, a urađen je i radio džingl i proslijeđen radio stanicama radi emitovanja u Nedjelјi borbe protiv TBC.