Usvojen programa rada za 2016. godinu

Peta redovna sjednica Skupštine Crvenog krsta Republike Srpske održana je 24. decembra 2015. godine u Palama. Sjednici je prisustvovalo 49 članova, i Skupština je mogla da donese valjane i pravosnažne odluke i zaključke.

U skladu sa dnevnim redom, dužnosti članstva u Skupštini su razriješeni predstavnici Konferencije mladih CKRS kojima je istekao mandat u Konferenciji i verifikovan je mandat novim predstavnicima Konferencije mladih, kao i predstavnicima OOCK Rogatica.

Zbog odlaska u Rusiju na stručno usavršavanje, dužnosti člana Republičkog odbora je razriješena Dragana Pavlović, a za novog predstavnika Sarajevsko-romanijske regije je izabran Siniša Lasica, predstavnik OOCK Pale.

Nakon razmatranja dokumenata koje je Skupštini u prijedlogu uputio Republički odbor, usvojen je Program rada i Operativni plan aktivnosti Crvenog krsta Republike Srpske za 2016. godinu i Finansijski plan CKRS za 2016. godinu.

Konstatovano je da ovaj program rada, kao i svaki drugi, predstavlja jednu obaveznu osnovu rada i treba da bude primjer gradskim i opštinskim organizacijama za pravljenje njihovih programa. Potrebno je ispoštovati sve tradicionalne aktivnosti, a posebno raditi na uvođenju novih sadržaja metoda rada i povećanju broja članova uvođenjem novih volontera i aktivista, formiranju novih osnovnih i mjesnih organizacija Crvenog krsta, poboljšati saradnju sa školama, a naročito sa fakultetima i zdravstvenim ustanovama. Ukazano je na potrebu boljeg izvještavanja jer nije moguće  nešto predstaviti ako nemamo pokazatelje. Takođe treba raditi na medijskom predstavljanju opštinskih i gradskih organizacija radi blagovremenog obavještavanja javnosti o aktivnostima Crvenog krsta. Posebnu pažnju posvetiti predstavljanju mjesnih i osnovnih organizacija i volontera i isticati njihov rad u medijima kao i na veb stranici. Ukazano je i na potrebu bolje saradnje sa svim ustanovama i organizacijama u Republici i saradnju sa organizacijama Crvenog krsta u okruženju (Srbija, Crna Gora, Makedonija i Hrvatska). Koordinacija unutar strukture ima najveću ulogu u ostvarivanju programa, i zato je treba poboljšati. Posebno je naglašena uloga sekretara koordinacionih odbora koji se smatra najvažnijom karikom u lancu organizacije.