Posljednje vijesti

Nedjelja Crvenog krsta

 

Obilježavanje Nedjelje Crvenog krsta započelo je 8. maja, na Svjetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i traje do 15. maja. Ovaj najznačajniji datum za organizaciju Crven

Održana Tematska konferencija sekretara

U periodu od 20. do 22.04.2016. godine u Bijeljini je održana Sedamnaesta tematska konferencija - radno savjetovanje sekretara opštinskih, gradskih i koordinacionih odbora Crvenog krsta Rep

Projekat "livelihoods"

 

 

U skladu sa Projektom Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca „LIVELIHOODS“ (Projekat podrške domaćinstvima

Održana XV Konferencija mladih

XV Konferencija mladih održana je u Palama, u sjedištu Crvenog krsta Republike Srpske 26.02.2016. godine. Sjednicom je predsjedavao Rade Marković predsjednik Konferencije, a uče

Postanite davalac krvi!

Dobrovoljni davaoci krvi su nacionalno blago svake zemlje. Crveni krst Republike Srpske se bavi animacijom davalaca krvi i organizovanjem akcija davanja krvi. Takođe se prigodnim zahvalnicama zahv

Obilježena Nedjelja upozoravanja na opasnost od mina

Nedjelja upozoravanja na opasnost od mina obilježena je od 8. do 15. decembra brojnim aktivnostima, koje imaju za cilj da skrenu pažnju javnosti, a naročito mladih, na još uvijek prisutnu

Učešće na radionici „Psihosocijalna podrška u katastrofama“

Učešće na radionici „Psihosocijalna podrška u katastrofama“

U organizaciji Hrvatskog Crvenog križa, u periodu od 27-28. januara 2016. u Zagrebu je održana re

Usvojen programa rada za 2016. godinu

Peta redovna sjednica Skupštine Crvenog krsta Republike Srpske održana je 24. decembra 2015. godine u Palama. Sjednici je prisustvovalo 49 članova, i Skupština je mogla da donese va