Regija Prijedor

Regija Prijedor

Gradska organizacija Crvenog krsta Prijedor

Meše Selimovića 801 L/2

79 200 Prijedor

Tel: 052/216-251

e-mail: zoranvckpd@gmail.com

Zoran Veselinović, sekretar

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Kozarska Dubica

Desanke Maksimović bb

79 240 Kozarska Dubica

Tel: 052/416-420

e-mail: oockkd@teol.net

Goran Gajić, sekretar  

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Novi Grad

Karađorđa Petrovića 48

79 220 Novi Grad

Tel: 052/751-469

e-mail: crvenikrst.ng@teol.net

Borka Maksimović, sekretar

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Krupa na Uni

Dubovik bb

79 227 Krupa na Uni

Tel: 052/484-181

e-mail: oockknu@gmail.com

Bilјana Basarić, sekretar

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Oštra Luka

Oštra Luka bb

79 263 Oštra Luka

Tel: 052/337-209

e-mail: opstinaoluka@gmail.com

Radojka Vulin, sekretar

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Kostajnica

Vatrogasna 14

79 224 Kostajnica

Tel: 052/663-012

e-mail: crvenikrst.kostajnica@gmail.com

Milorad Kukrika, sekretar