Registruj se

Članstvo

Članstvo u Crvenom krstu Republike Srpske čine članovi koji mogu biti redovni, dopisni, počasni i patroni.

    Na osnovu Principa Crvenog krsta, Crveni krst Republike Srpske je otvoren za sve građane, okuplja i organizuje ljude dobre volje bez obzira na pol, nacionalnu, vjersku i političku pripadnost, jezik, rasu i klasu.

    Član Crvenog krsta Republike Srpske može biti svako lice koje prihvata Statut Crvenog krsta Republike Srpske, plaća članarinu i aktivno učestvuje u ostvarivanju njegovih zadataka u jednoj od organizacija Crvenog krsta Republike Srpske.

    Aktivni članovi su one osobe koje su se složile da pružaju usluge Crvenom krstu Republike Srpske i registrovani su kao takvi od strane Opštinskog odbora Crvenog krsta.

    Dopisni članovi su one osobe koje plaćaju godišnju članarinu koju je odredila Skupština CKRS.

    Počasni članovi su oni koje je promovisao Republički odbor CKRS na prijedlog nižih oblika organizovanja Crvenog krsta Republike Srpske u znak priznanja za izuzetne usluge Crvenom krstu Republike Srpske.

    Patron je javna osoba koju je izabrao Republički odbor CKRS i koja neprekidno pomaže Crveni krst Republike Srpske.

 

Svi članovi plaćaju godišnju članarinu.

Članovi CKRS mogu biti djeca, mladi i odrasli. Članovi mlađi od 15 godina čine Podmladak CKRS. Članovi od 15 do 27 godina čine Omladinu CKRS. Članovi stariji od 27 godina čine odraslo članstvo CKRS.

    Prava i dužnosti članova

Članovi imaju sljedeće dužnosti:

 • da se drže osnovnih principa i da ih dalje šire,

 • da promovišu rad CKRS,

 • da prihvataju i poštuju odredbe Statuta,

 • da plaćaju godišnju članarinu (za odrasle članove iznos godišnje članarine je 2,00KM, dok za Podmladak I Omladinu iznosi 1,00KM),

 • da aktivno učestvuju u radu CKRS.

 

Članovi imaju sljedeća prava:

 • da biraju i da budu birani u organe i tijela,

 • da učestvuju i glasaju na sastancima Skupštine Opštinske organizacije Crvenog krsta ili ako su birani u Skupštini CKRS,

 • da prezentuju prijedloge i postavljaju pitanja bilo kojem autoritetu u CKRS.

 

    Član Crvenog krsta Republike Srpske:

 • svojim angažovanjem doprinosi ostvarivanju ciljeva i programskih zadataka Crvenog krsta,

 • podstiče, širi i razvija čovjekoljublje, solidarnost i druga etička svojstva,

 • doprinosi poboljšanju socijalnih, zdravstvenih, ekonomskih, kulturnih uslova rada i življenja,

 • populariše i afirmiše organizaciju Crvenog krsta,

 • ostvaruje sva prava organizacije Crvenog krsta utvrđena Statutom i drugim aktima.

 

    Članstvo u Crvenom krstu Republike Srpske prestaje:

 • istupom iz članstva po vlastitoj volji,

 • smrću člana,

 • nepodmirivanjem članskog doprinosa tokom kalendarske godine uprkos pismenoj opomeni,

 • isključenjem zbog štetnog ponašanja i ponašanja suprotnog odredbama Statuta CKRS, ponašanja koje ugrožava reputaciju i po svom karakteru odstupa od sedam principa.

 

Isključeni članovi gube sva prava vezana za članstvo u CKRS.

Uplaćeni iznosi i prilozi se ne vraćaju isključenim članovima.

O isključenju člana u prvom stepenu odlučuje Odbor Opštinske organizacije Crvenog krsta u koju je učlanjen.

Na Odluku o isključenju član ima pravo žalbe Statutarnoj komisiji Skupštine CKRS čija je Odluka konačna.

Za izuzetan rad u organizaciji Crvenog krsta, kao i za veliki doprinos Crvenom krstu, pojedincima, organizacijama i ustanovama dodjeljuju se priznanja:

 • Zahvalnica,

 • Bronzani znak Crvenog krsta,

 • Srebrni znak Crvenog krsta,

 • Zlatni znak Crvenog krsta,

 • Povelja.

U znak priznanja za zasluge u Crvenom krstu ustanovljava se zvanje dobrotvora.

Skupština Crvenog krsta donosi Pravilnik kojim se uređuju uslovi i kriterijumi za dodjeljivanje zvanja i priznanja.