Kalendar tradicionalnih aktivnosti

Kalendar tradicionalnih aktivnosti

24. mart - Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze

8. maj - Svjetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca

8-15. maj - Nedjelja Crvenog krsta

14. juni - Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi (Susret dobrovoljnih davalaca krvi)

12. avgust - Svjetski dan mladih

30. avgust - Svjetski dan nestalih

Druga subota u septembru - Svjetski dan prve pomoći

14-21. septembar - Nedjelja borbe protiv tuberkuloze

15. septembar - Dan nestalih Republike Srpske

1. oktobar - Međunarodni dan starijih

Prva sedmica u oktobru - Nedjelja djeteta

Posljednja sedmica u oktobru - Nedjelja solidarnosti

1. decembar - Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS

5. decembar - Međunarodni dan volontera

8-15. decembar - Nedjelja upozoravanja na opasnost od mina