Upozoravanje na opasnost od mina

Upozoravanje na opasnost od mina

Minska prijetnja će još dugo biti prisutna na prostorima Bosne i Hercegovine. Trenutna veličina sumnjive opasne površine u BiH iznosi 1.166 km2 ili 2,3% u odnosu na ukupnu površinu BiH, gdje je, procjenjuje se, zaostalo više od 80.000 mina/ESZR/kasetne municije. Oko 60% sumnjive opasne površine predstavljaju šumska područja.

Opšta procjena minske situacije u BiH 2015. godine je identifikovala 1.369 ugroženih zajednica pod uticajem mina/ESZR gdje živi oko 517.000 građana ili oko 14% od ukupnog broja stanovnika BiH. Od ukupnog broja ugroženih zajednica, 111 ili 18% su kategorizovane kao visoko ugrožene. Opšta procjena iz 2015. godine identifikovala je 61 ugroženu zajednicu kontaminiranu kasetnom municijom, od čega je 50% zajednica kontaminirano i minama/ESZR.

Najveći broj zajednica registrovan je u ruralnim područjima. Procjenjuje se da stanovnici urbanih područja imaju relativno siguran ekonomski i društveni život u poređenju sa ruralnom populacijom koja ekonomski zavisi od pristupa kontaminiranom zemljištu. Analize minskih nesreća u BiH pokazuju da su ekonomski ranjive kategorije stanovništva i najugroženije grupe. Direkna veza između siromaštva i minskih nesreća ima za posljedicu da u porodicama egzistira druga ili treća generacija žrtava, odnosno da je ista osoba registrovana u minskoj nesreći više od jednog puta.

Analize minskih nesreća pokazuju i da je najveći broj stradanja registrovan u ranu jesen i kasno proljeće, kada su aktuelni poljoprivredni radovi kao i prikupljanje ogrevnog drveta. Pored prikupljanja ogrevnog drveta i poljoprivrednih radova, jedan od najvećih uzroka stradanja stanovništva je i sakupljanje sekundarnih sirovina koje imaju određenu ekonomsku vrjednost. Uzrok najvećeg broja smrtnih slučajeva izazvan je minom PROM-1.

U BiH je od 1992. do kraja 2015. godine od mina/ESZR stradalo 8.358 osoba. U periodu 1992-1995. godina od mina/ESZR je stradala 6.351 osoba, dok je u poslijeratnom  periodu stradalo 1.735 osoba, od čega 604 osobe smrtno. Od kasetne municije u BiH je stradala 231 osoba, od čega 43 osobe smrtno. Najveći broj stradalih predstavljaju muškaraci životne dobi 19-59. godina koji svjesno ulaze u kontaminirana područja i čine 74% od ukupnog broja žrtava, dok 14% od ukupnog broja stradalih poslije rata čine djeca (do 18. godina starosti).Od ukupnog broja stradilh u poslije ratnom periodu 188 predstavljaju žene ili 11% od ukupnog broja stradalih.

Sagledavajući navedene pokazatelje evidentno je da je kontinuirano provođenje aktivnosti, upozoravanja na prisutnost mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava zaostalih iz rata neophodno, kako bi se izbjegle nove žrtve mina.

Upozoravanje na mine predstavlja jednu od  komponenti protivminskog djelovanja sa osnovnim ciljem da kroz edukaciju, informisanje putem medija ili direktnim kontaktom sa rizičnim ciljnim grupama podigne svijest o opasnosti od mina, smanji mogućnost novih nesreća i ukaže na dugoročnost opasnosti od mina i eksplozivna sredstva zaostala iz rata (ESZR). Upozoravanje na mine/ESZR obuhavata javno informiranje, edukaciju stanovništva i povezivanje sa ugroženom zajednicom.

Edukovano i certifikovano osoblje Crvenog krsta Republike Srpske (koordinator, instruktori i menadžeri) provode Program upozoravanja na opasnost od mina, kroz predavanja u školama i  mjesnim zajednicama, kao i kroz razgovore sa stanovništvom u ugroženim područjima i prenose saznanja vezana za mine na kompletnu društvenu zajednicu. Ciljne grupe ovog programa su djeca, povratnici i druge rizične kateogrije (lovci, ribolovci, šumski radnici, sakupljači šumskih plodova i dr.).

U okviru ovog programa vrši se i registrovanje žrtava od mina i obezbjeđuju različite vrste pomoći. Crveni krst Republike Srpske svake godine obilježava Nedjelju upozoravanja na opasnost od mina (8-15. decembar), organizujući tribine i konkurse na temu mina, sve u cilju što bolje edukacije stanovništva. Svake godine u periodu od oktobra do decembra  provode se takmičenja učenika osnovnih škola iz Programa upozoravanja na opasnost od mina pod nazivom “Misli mine”, i u ovom periodu se intenziviraju aktivnosti u provođenju programa (organizuju se predavanja po školama, testiranja, podjela propagandnog materijala).

Crveni krst Republike Srpske intenzivno sarađuje sa ostalim institucijama i organizacijama nadležnim za proces deminiranja i upozoravanja na opasnost od mina ( BHMAC, Civilna zaštita Republike Srpske, Handicap International, LSN, Mercy Corps, NPA, EUFOR, HOPE-87, ITF, STOP MINE) .