Difuzija

Difuzija

Difuzija je tradicionalna aktivnost Crvenog krsta i statutarna obaveza svakog nacionalnog društva. To je aktivnost širenja znanja o međunarodnom humanitarnom pravu, Osnovnim principima Međunarodnog pokreta, i drugim humanitarnim vrijednostima koje zastupa Međunarodi pokret. Svaka aktivnost Crvenog krsta započinje sa difuzijom principa Pokreta s ciljem što boljeg upoznavanja javnosti sa humanitarnom misijom Crvenog krsta.

Programi difuzije se sprovode za različite ciljne grupe: aktiviste i volontere Crvenog krsta, mlade, zdravstveno osoblje, prosvjetne radnike, medije, opštu javnost, itd. Aktivnosti difuzije su vrlo raznolike i obuhvataju seminare, radionice, predavanja, okrugle stolove, diskusije, istupanja u medijima, razgovore sa pojedinim ciljnim grupama itd. 

U okviru ovog programa se realizuje projekat Promocija humanitarnih vrijednosti koji je namijenjen srednjoškolcima. Cilj ovog projekta je da se mladi upoznaju sa organizacijom Crvenog krsta i da se zainteresuju za humanitarni rad.