Služba traženja

Služba traženja

Služba traženja Crvenog krsta Republike Srpske kao javno ovlaštenje propisano zakonom o Crvenom krstu Republike Srpske, obavlja poslove Službe traženja predviđene Pravilnikom o radu Službe traženja odobrenom od strane Vlade Republike Srpske u februaru 2008. godine. Ovi poslovi podrazumijevaju obnavljanje porodičnih veza prekinutih usljed sukoba u BiH ili u svijetu, prirodnih ili ljudskim faktorom uzrokovanih katastrofa, kao i u miru iz drugih razloga koji obnavljanju porodičnih veza daju humanitarni karakter.

Pošto je još uvijek veliki broj nestalih i neidentifikovanih lica Služba traženja Crvenog krsta Republike Srpske u svom radu uspješno sarađuje sa Pepubličkom organizacijom porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila, Savezom porodica nestalih lica, Savezom logoraša Republike Srpske, Udruženjem žena žrtava rata Republike Srpske, Boračkom organizacijom Republike Srpske, Republičkim centrom za istraživanje rata, ratnih zločina i traženjem nestalih lica, MUP-om Republike Srpske, MKCK, Institutom za nestala lica i  drugim Vladinim i nevladinim organizacijama koje se bave ovom problematikom.

Služba traženja Crvenog krsta pruža sljedeće usluge:

- prosljeđivanje porodičnih vijesti 
– razmjena poruka Crvenog krsta 
- prijem i obradu zahtijeva za traženje 
– traženje lica prijavljenih kao nestala u proteklim ratovima 
- spajanje porodica 
- slanje ličnih dokumenata 
- obezbjeđivanje potvrda iz postojećih arhiva vezanih za prošle ratove

Korisnici usluga Službe traženja Crvenog krsta mogu biti: 
- porodice lica koja su prijavljena kao nestala u proteklim ratovima 
- bivši zarobljenici 
- interno raseljena lica 
- izbjeglice 
- djeca bez pratnje, odnosno djeca bez roditelja 
- azilanti/oni koji traže azil 
- migranti 
- ostale kategorije stanovništva u skladu sa svojim potrebama

Služba traženja pomaže porodicama nestalih prilikom identifikacije i to u transportu kao i pružanju psiho-socijalne podrške u centrima za identifikaciju. Osposobljeni timovi u ovim centrima pružaju pomoć porodicama nestalih prilikom identifikacije.