Zdravstvena djelatnost

Zdravstvena djelatnost

Cilj zdravstvenog prosvjećivanja je unapređenje uslova koji omogućavaju zdraviji način života. To podrazumjeva upoznavanje sa načinima prenošenja zaraznih bolesti i mjerama zaštite od njih, suzbijanje štetnih navika kod stanovništva, kampanje u interesu očuvanja zdravlja zajednice kada prijeti opasnost od epidemija širih razmjera.

Program reproduktivnog zdravlja ima za cilj edukaciju mladih o bolestima koje se prenosi seksulanim putem. Koristeći veoma prilagodljivu metodu "Mladi mladima", mladima srednjoškolskog uzrasta njihovi vršnjaci organizuju prezentacije o sidi i drugim polno prenosivim bolestima, upoznajući ih o načinima zaštite od istih.

Pod okriljem ovog programa se obilježava Nedjelja borbe protiv tuberkuloze, Svjetski dan borbe protiv AIDS-a i dr.

Takođe se vrši edukaciju mladih o značaju borbe protiv bolesti ovisnosti (narkomanija, alkoholizam I pušenje), kao i-vaspitanje mladih generacija o značaju zaštite čovjekove okoline.

Prva pomoć je jedna od tradicionalnih aktivnosti Crvenog krst, koja uključuje masovnu obuku stanovništva i članova u CKRS u pružanju prve pomoći. Obuka iz prve pomoći za vozače je veoma značajna aktivnost koja se provodi u većini organizacija Crvenog krsta. Svake godine se organizuju takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola iz prve pomoći na opštinskom/gradskom i regionalnom, a najbolje ekipe učestvuju na republičkom takmičenju koje se održava u mjesecu maju ili junu.

Pored pomenute edukacije mladih i buducih vozaca rade se i komercijalni kursevi prve pomoci za odredjene ciljne grupe. 

Dobrovoljno davalaštvo krvi, u cilju prikupljanja potrebnih količina krvi, CKRS animira dobrovoljne davaoce i populariše osnovne principe na kojima počiva ova tradicionalna aktivnost - dobrovoljnost, anonimnost i besplatnost. CKRS održava stalnu saradnju sa aktivima dobrovoljnim davaocima krvi, koji se formiraju u preduzećima, školama i fakultetima, kao i službama za transfuziju krvi. U RS se svake godine obilježava 14. juni - Svjetski dan dobrovoljnih davaoca krvi i tim povodom se organizuje centralna manifestacija - susret dobrovoljnih davalaca krvi na Jahorini. Na ovom druženju se okupi oko 700 davalaca krvi iz Republike Srpske. Ovo je prilika da se najhumanijim ljudima u našem društvu iskaže zahvalnost za najveći poklon koji daruju - život. Osim Susreta, organizuju se prigodne svečanosti, a višestrukim davaocima krvi uručuju priznanja u znak pažnje i uvažavanja njihove humanosti. Od 2012. godine djeluje Konferencija dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srpske čija je uloga da promoviše davalaštvo krvi i da se zalaže za ostvarenje prava dobrovoljnih davalaca krvi u društvu.