Socijalno-humanitarna djelatnost

Socijalno-humanitarna djelatnost

U okviru socijalno humanitarne djelatnosti, Crveni krst Republike Srpske je maksimalno angažovan u zaštiti dostojanstva i poboljšanja života ugroženih ljudi. Crveni krst na socijalnom planu može mnogo da učini s obzirom na široku mrežu volontera, kako omladine tako i odraslih. Ova djelatnost obuhvata organizovanje, prikupljanje i distribuciju pomoći najugroženijim kategorijama, licima u stanju socijalne potrebe, a posebno djeci, starim, bolesnim i hendikepiranim osobama. Značajne aktivnosti koje se realizuju u okviru ovog programa su:

- Kampovi za socijalno ugroženu djecu i djecu bez roditeljskog staranja
- Pripreme za slučaj katastrofa
- Realizacija pružanja pomoći ustanovama koje se bave osobama ometenim u psihofizičkom razvoju (pomoć djeci sa posebnim potrebama) 
- Pomoć višečlanim porodicama 
- Pomoć izbjeglom i raseljenom stanovništvu 
- Organizovanje akcija solidarnosti 
- Prikupljanje finansijskih sredstava organizovanjem kulturnih i sportskih humanitarnih manifestacija 
- Kućna njega 
- Pomoć starim i usamljenim osobama 
- Narodne kuhinje 
- Obilježavanje Međunarodnog dana starijih i Nedjelje solidarnosti

- U Nedjelji djeteta organizuju se posjete višečlanim porodicama i ustanovama koje se bave djecom.

 

Putem humanitarnog broja kod Telekoma RS, Crveni krst pokreće humanitarne aktivnosti na prikupljanju novčanih sredstava u kampanjama, kako bi se pružila pomoć stanovništvu u vanrednim situacijama kao što su poplave, zemljotresi i sl.


U ovoj djelatnosti je važno angažovanje na edukaciji profesionalnih kadrova kao i volontera na procjeni ugroženosti i potreba u lokalnim zajednicama. Kandidovanje projekata i njihova realizacija u određenim sredinama može pomoći da se stanje određenih kategorija poboljša. Crveni krst je oslonjen na vlastite snage, s obzirom da je sve manje humanitarne pomoći od donatora van zemlje.