Organizacioni razvoj

Organizacioni razvoj

Zadatak Crvenog krsta Republike Srpske je da funkcioniše kao dobro organizovana humanitarna organizacija na prostoru Republike Srpske, a na osnovu Zakona o položaju i ovlašćenjima Crvenog krsta Republike Srpske i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o položaju i ovlašćenjima Crvenog krsta Republike Srpske. Ciljne grupe u oblasti organizacije i razvoja su: volonteri i članovi Crvenog krsta organizovani u skladu sa Statutom Crvenog krsta Republike Srpske, Opštinske i Gradske organizacije Crvenog krsta kao sastavni dijelovi Crvenog krsta Republike Srpske, korisnici humanitarne pomoći.

Aktivnosti Crvenog krsta Republike Srpske su usmjerene na:

 • postojanje i funkcionisanje organizacija Crvenog krsta u Republici Srpskoj i njihov rad i djelovanje;
 • primjenu Zakona o položaju i ovlašćenjima Crvenog krsta Republike Srpske, angažovanje na njegovoj primjeni u praksi i ostvarivanju sredstava iz izvora predviđenih zakonom;
 • funkcionisanje organizacija Crvenog krsta u skladu sa normativnim aktima koja regulišu rad i specifičnost organizacije Crvenog krsta i donesenim odlukama upravnih organa Crvenog krsta Republike Srpske;
 • rješavanju trajnih i najvažnijih pitanja postojanja, pozicioniranja i funkcionisanja organizacije Crvenog krsta Republike Srpske–stvaranju uslova za stabilno finansiranje i uspješan rad organizacija Crvenog krsta u cijeloj Republici Srpskoj u materijalnom, tehničkom i kadrovskom smislu,
 • povećanju broja članova Crvenog krsta svih kategorija i osnovnih oblika djelovanja Crvenog krsta: osnovnih i mjesnih organizacija i aktiva Crvenog krsta,
 • praćenju donošenja novih zakona i izmjenama postojećih radi pravilnog definisanja uloge i zadataka Crvenog krsta u njima,
 • razvijanju sistema unutrašnje kontrole i funkcionisanju organizacija Crvenog krsta u skladu sa zakonima i normativnim aktima koji regulišu rad i specifičnost organizacije Crvenog krsta i vršenju nadzora i kontrole rada finansijskog poslovanja Crvenog krsta Republike Srpske od strane Nadzornog odbora CKRS,
 • pružanju pomoći u funkcionisanju, osposobljavanju kadrova i utvrđivanju programa u nedovoljno razvijenim oraganizacijama i podržavanju, programskom podsticanju i povezivanju uspješnih organizacija na terenu kao značajnog faktora humanitarnog odgovora na potrebe u lokalnoj zajednici i Republici u cjelini,
 • dodjeljivanju priznanja Crvenog krsta Republike Srpske najzaslužnijim volonterima Crvenog krsta, sponzorima i donatorima,
 • izradi novog Statuta Crvenog krsta Republike Srpske,
 • izradi Strategije razvoja Crvenog krsta Republike Srpske za period 2016-2020 godina;
 • unapređivanju saradnje sa medijima i informisanju građana o akcijama i programima rada, njihovoj realizaciji i ispunjavanju misije u dijelu široke promocije humanitarnih vrijednosti.

Upravni organi Crvenog krsta Republike Srpske i Komisija za razvoj, organizaciju, kadrove i priznanja  redovno održavaju sjednice u skladu sa Statutom Crvenog krsta Republike Srpske. Na sjednicama organa Crvenog krsta Republike Srpske, na statutaran način i u skladu sa poslovnicima o radu se donose potrebne odluke, planovi, programi rada, akcije kao i stavovi, zaključci, smjernice i uputstva o važnim i aktuelnim pitanjima rada organizacije Crvenog krsta Republike Srpske;

Opštinskim i Gradskim organizacijama Crvenog krsta se redovno dostavljaju dokumenta koja usvoje upravni organi Crvenog krsta Republike Srpske, kao i programi rada, uputstva, zaključci, odluke.

U skladu sa potrebama, Republički odbor Crvenog krsta Republike Srpske daje saglasnost za izbor i imenovanje sekretara Opštinskih i Gradskih organizacija Crvenog krsta.

Radi se na podizanju na viši nivo standarda poslovno-finansijskog sistema i menadžmenta u pravcu planiranja, budžetiranja, pravdanja sredstava i izvještavanja po programima i projektima prema donatorima finansijskih sredstava i materijalnih dobara i u odnosu na sredstva ostvarena po Zakonu o CKRS.

Vrše se redovne edukacije volonterskog i profesionalnog kadra, održavaju seminari i sastanci predsjednika i sekretara organizacija Crvenog krsta u sjedištu Crvenog krsta Republike Srpske, sekretara GOCK i OOCK i sekretara KOCK.

Nastavlja se sa podrškom za rad i funkcionisanje koordinacionih odbora u cilju stvaranja pretpostavki za redovno održavanje sastanaka, dogovora oko realizacije programskih aktivnosti kao i podrške realizaciji programskih aktivnosti. Takođe se kroz Male projekte nastavlja sa podrškom radu Opštinskih i Gradskih organizacija Crvenog krsta u skladu sa procedurama koje utvrdi i verifikuje Republički odbor CKRS.

Radi se na definisanju procedura komunikacije unutar i izvan strukture.

Crveni krst Republike Srpske na nivou cjelokupne organiozovanosti obilježava međunarodno utvrđene dane koji su bliski misiji Crvenog krsta.

Posebnu ulogu ima informativna i promotivna djelatnost Crvenog krsta Republike Srpske kroz unapređenje odnosa s javnošću i pravovremenu izradu i dostavljanje promotivnog materijala za redovne akcije Crvenog krsta, organizacijama Crvenog krsta i drugim institucijama, koje su angažovane u aktivnostima CKRS.

U realizaciji ovih ključnih i prioritetnih oblasti djelovanja Crvenog krsta Republike Srpske, informativna djelatnost ima značajnu ulogu u animiranju građana i volontera, koristeći sve vrste medija, sredstva masovnih komunikacija, nove tehnologije, spotove, društvene mreže, a zapaženu ulogu ima sajt i novine Crvenog krsta Republike Srpske.

         Na osnovu Programa  koje usvajaju organi Crvenog krsta Republike Srpske, Crveni krst Republike Srpske tradicionalno provodi tradicionalne akcije: Nedelju Crvenog krsta, Međunarodni dan dobrovoljnih davalaca krvi, Nedjelja borbe protiv tuberkuloze, Međunarodni dan starih, Nedjelju djeteta, Nedjelju solidarnosti, Svjetski dan borbe protiv side, Nedjelja upozoravanja na opasnost od mina.