Osnovni principi Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca

Osnovni principi Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca

Statutom Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca (Pokret) potvrđuje se da se u obavljanju misije Pokret rukovodi svojim Osnovnim principima, koji su usvojeni na XX Međunarodnoj konferenciji Crvenog krsta održanoj 1965. godine u Beču i koja se od XXV Međunarodne konferencije Crvenog krsta održane 1986. godine u Ženevi nalaze u preambuli Statuta.

Osnovni principi Pokreta su: humanost, nepristranost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost.

HUMANOST

Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, rođen u želji da bez diskriminacije ukaže pomoć ranjenicima na bojnom polju, u svom međunarodnom i nacionalnom vidu nastoji da spriječi i ublaži ljudske patnje u svim prilikama. Njegov cilj je, da štiti život i zdravlje i da obezbijedi poštovanje ljudske ličnosti. On unapređuje uzajamno razumevanje, prijateljstvo, saradnju i trajan mir među svim narodima.

NEPRISTRASNOST

On ne pravi nikakvu razliku prema narodnostima, rasi, vjerskim ubjeđenjima, klasi ili političkom mišljenju. On nastoji da ublaži stradanje pojedinaca, rukovođen samo njihovim potrebama dajući prvenstvo najhitnijim slučajevima nesreća.

NEUTRALNOST

Da bi očuvao povjerenje svih, Pokret se ne opredeljuje u neprijateljstvima i ne angažuje se u bilo koje vreme u raspravama političke, rasne, vjerske i ideološke prirode.

NEZAVISNOST

Pokret je nezavisan. Nacionalna društva, kao pomoćni organi humanitarnih službi svojih vlada i podvrgnuta zakonima u njihovim zemljama, moraju uvijek da sačuvaju svoju autonomiju, koja će im omogućiti, da u svako doba djeluju u skladu sa principima Pokreta.

DOBROVOLJNOST

To je dobrovoljni pokret za pomoć, koji ne pokreće želja za sticanjem koristi.

JEDINSTVO

U jednoj zemlji može postojati samo jedno društvo Crvenog krsta ili Crvenog polumjeseca. Ono mora biti dostupno svima i sprovoditi svoju humanitarnu djelatnost na cijeloj teritoriji.

UNIVERZALNOST

Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, u kome sva društva imaju jednak status i dijele jednaka prava i dužnosti, da se međusobno pomažu, je univerzalan.