Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

NADZORNI ODBOR 

CRVENOG KRSTA REPUBLIKE SRPSKE

ZA MANDATNI PERIOD 2013-2017. GODINA

 

Miladin Malinović (OOCK Prnjavor, KOCK Krajina),
Bojan Dumonjić (OOCK Bijeljina, KOCK SMP),
Dragan Božović (OOCK Zvornik, KOCK Birač),
Radmila Bartula (OOCK Sokolac, KOCK SRR)
Zdravko Davidović (OOCK Foča, KOCK Stara Hercegovina).