Republički odbor

Republički odbor

REPUBLIČKI ODBOR 

CRVENOG KRSTA REPUBLIKE SRPSKE

ZA MANDATNI PERIOD 2018-2022

 

 1. Želјkica Ilić, KOCK Krajina
 2. Ljilјana Bilanović, KOCK Krajina
 3. Zoran Veselinović, KOCK Prijedor
 4. Goran Gajić, KOCK Prijedor
 5. Petar Mitrić, KOCK Mrkonjić Grad
 6. Marin Kvaternik, KOCK Doboj
 7. Radislav Kujundžić, KOCK Doboj
 8. Dragorad Vasić, KOCK Semberija, Majevica i Posavina
 9. Vesna Stakić, KOCK Semberija, Majevica i Posavina
 10. Dejan Galić, KOCK Birač
 11. Cvijetin Maksimović, KOCK Birač
 12. Momčilo Ćeklić, KOCK Sarajevo-Romanija
 13. Milan Simanić, KOCK Sarajevo-Romanija
 14. Snežana Kovač, KOCK Stara Hercegovina
 15. Dragolјub Šarenac, KOCK Istočna Hercegovina
 16. Brano Dursun, KOCK Istočna Hercegovina