Posljednje vijesti

Učešće na radionici „Psihosocijalna podrška u katastrofama“

Učešće na radionici „Psihosocijalna podrška u katastrofama“

U organizaciji Hrvatskog Crvenog križa, u periodu od 27-28. januara 2016. u Zagrebu je održana re

Usvojen programa rada za 2016. godinu

Peta redovna sjednica Skupštine Crvenog krsta Republike Srpske održana je 24. decembra 2015. godine u Palama. Sjednici je prisustvovalo 49 članova, i Skupština je mogla da donese va