Regija Sarajevo-Romanija

Regija Sarajevo-Romanija

Gradska organizacija Crvenog krsta Istočno Sarajevo

Vuka Karadžića bb (zgrada Elektrotehničkog fakulteta)

71 123 Istočno Sarajevo

Tel: 057/343-048

e- mail: gockisarajevo@gmail.com

Milan Simanić, sekretar

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Istočno Novo Sarajevo

I sarajevske brigade 4

71 123 Istočno Sarajevo

Tel: 057/342-755

e-mail: oockins@outlook.com

Milan Ristović, sekretar

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Istočna Ilidža

Trg Kralјa Aleksandra 5

71 123 Istočno Sarajevo

Tel: 057/318-980

e-mail: skakavac.ranko@gmail.com

Ranko Skakavac, sekretar

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Pale

Dobrovolјnih davalaca krvi 7

Tel: 057/223-593

e-mail: jelenamaj73@gmail.com

Jelena Petrović, sekretar

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Istočni Stari Grad

Hreša bb

71 144 Hreša

Tel: 057/265-118

e-mail: skupstinaisg@paleol.net

Jelena Sipić, sekretar

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Trnovo

Trnovo bb

71 220 Trnovo

Tel: 057/610-229

Biljana Milić, sekretar

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Kalinovik

Karađorđeva bb

71 230 Kalinovik

Tel: 057/623-166

e-mail: ckrs-oockkalinovik@paleol.net

Dragica Govedarica, sekretar

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Rogatica

Dobrovolјačka bb

73 220 Rogatica

Tel: 058/415-447

e-mail: ckrstrog@teol.net

Vesna Ristić, sekretar

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Han Pijesak

Han Pijesak bb

71 360 Han Pijesak

Tel: 057/557-739

e-mail: sladjanamalovic@gmail.com

Slađana Malović, sekretar