Regija Birač

Regija Birač

Gradska organizacija Crvenog krsta Zvornik

Sime Perića – Ada 2

75 400 Zvornik

Tel/fax: 056/232-405, 232-406

e-mail: ckzvornik@teol.net

Danojka Mićić, sekretar

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Vlasenica

Svetosavska bb

75 440 Vlasenica

056/734-660

e-mail: crvenikrst.vlasenica@yahoo.com

Milena Neđić, sekretar

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Šekovići

Josipa Kovačevića bb

75 450 Šekovići

Tel: 056/654-604

Budimir Stanimirović, sekretar

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Osmaci

Osmaci bb

75 406 Osmaci

Tel: 056/337-258

e-mail: juros.janjic@gmail.com

Slavica Rajić, sekretar

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Bratunac

Drinska 1

75 420 Bratunac

Tel: 056/420-275

e-mail: mirjanaostojic981@gmail.com

Mirjana Ostojić, sekretar

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Milići

Jovana Dučića 2

75 446 Milići

Tel: 056/740-691

e-mail: markosavic.opmilici@gmail.com

Savo Đukanović, sekretar

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Srebrenica

Šeste istočne brigade bb

75 430 Srebrenica

Tel: 056/440-501

Snježana Simeunčević, sekretar