Regija Semberija, Majevica i Posavina

Regija Semberija, Majevica i Posavina

Gradska organizacija Crvenog krsta Bijelјina

Nušićeva 22

76 300 Bijelјina

Tel: 055/202-425

e-mail: oockbn@yahoo.com

Perica Gligić, sekretar

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Pelagićevo

Pelagićevo bb

76 256 Pelagićevo

Tel: 054/810-133

e-mail: ck.pel@teol.net

Vesna Stakić, sekretar

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Donji Žabar

Lončarska 1

76 270 Lončari

Tel: 054/861-006

e-mail: crvenikrstdonjizabar@gmail.com

Dušan Ćurčić, sekretar

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Uglјevik

Radomira Arsenovića 26

76 330 Uglјevik

Tel: 055/771-514

e-mail: crvenikrstugljevik@gmail.com

Rade Novaković, sekretar

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Lopare

Cara Dušana 62

75 240 Lopare

Tel: 055/650-205

e-mail: opstinalopare@gmail.com

Dragan Đokić, sekretar

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Šamac

Kralјa Aleksandra I Karađorđevića 3

76 230 Šamac

Tel: 054/612-774

e-mail: danica.cksamac@gmail.com

Danica Radulović, sekretar