Regija Doboj

Regija Doboj

Gradska organizacija Crvenog krsta Doboj

Vidovdanska 160

74 000 Doboj

Tel: 053/208-350, 208-351

e-mail: crvenikrstdoboj@gmail.com

Mihajlo Arsenić, sekretar

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta  Teslić

Vojvode Stepe bb

74 270 Teslić

Tel: 053/431-317

e-mail: crkrst@hotmail.com

Jovica Trifunović, sekretar  

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Derventa

Trg oslobođenja 24

74 400 Derventa

Tel: 053/333-086

e-mail: oockd@teol.net

Radislav Kujundžić, sekretar

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta  Petrovo

Ozrenskih brigada bb

74 317 Petrovo

Tel: 053/260-406

e-mail: ckpetrov@teol.net

Marica Nikić, sekretar

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta  Vukosavlјe

Vukosavlјe bb

74 470 Vukosavlјe

Tel: 053/707-282

Luka Mlinarević, sekretar

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta  Modriča

Vojvode Stepe Stepanovića bb

74 480 Modriča

Tel: 053/810-224

e-mail: ck-modrica@hotmail.com

Rajko Tomić, sekretar

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Brod

26. avgusta bb

Tel: 053/610-564

74 450 Brod

e-mail: oockbrod@gmail.com

Petar Selјaković, sekretar 

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Stanari

Stanari bb

tel: 053/290-154

74 208 Stanari

e-mail: oockstanari@teol.net

Dušan Kulušić, sekretar