Реализација завршне фазе Плана протуминског дјеловања за Град Зворник

Црвени крст Републике Српске започео је 11.04.2018. године активности на реализацији завршне фазе Плана протуминског дјеловања за Град Зворник а која се односи на спровођење активности упозоравања на мине. У складу са наведеним одржан је састанак између генералног секретара Црвеног крста Републике Српске Ђоке Михајловића и замјеника начелника Града Зворника Бојана Ивановића гдје је оцијењено да је досадашња сарадња Градске управе Зворник и Црвеног крста Републике Српске била изузетно добра и на добробит свих грађана Зворника и Републике Српске.

Истог дана у просторијама Службе цивилне заштите града Зворника одржан је састанак  којем су присуствовали чланови Тима 3 за упозоравање на опасности од мина Црвеног крста Републике Српске (Дејан Галић вођа Тима, Цвијетин Максимовић и Нада Јовановић чланови Тима), координатор Програма упозоравања на опасности од мина Сњежана Ковач, представници Цивилне заштите града Зворника Рајко Јурошевић и Ристо Ребић те предсједник Мјесне заједнице Баљковица. На састанку су усаглашене планиране активности и озваничен почетак реализације истих.

Вођа Тима Црвеног крста Републике Српске за упозоравање на опасности од мина Дејан Галић истакао је да је у оквиру овог Програма планирано спровођење три значајне активности. Једна од њих је ограђивање површине од 130.300 м2 трајном минском оградом у Мјесној заједници Баљковица, као једној до највише угрожених на подручју града Зворника. Друга је едукација око 900 ученика од четвртог до деветог разреда у ОШ „Свети Сава“ и трећа је изградња и опремање два школска игралишта потребним реквизитима у мјесним заједницама Челопек и Дрињача у циљу обезбјеђења сигурних површина за игру дјеце.

Сњежана Ковач, координатор Програма упозоравања на опасности од мина у Црвеном крсту Републике Српске напоменула је да се ове године завршавају активности у оквиру овог пројекта на територији града Зворника гдје је Црвени крст Републике Српске, уз донаторску подршку Међународног комитета Црвеног крста, присутан посљедње три године и гдје је  у оквиру истог пројекта извршена реконструкција и обнова трајне ограде на Млађевцу – Кула Град дужине 1.150 метара, постављено девет билборда са картама минске ситуације и спроведена едукација ученика у школама и других циЉних група.

Ристо Ребић, предсједник Мјесне заједнице Баљковица захвалио се Црвеном крсту Републике Српске као и донаторима који финансирају овај Програм, јер су, како је рекао, схватили и препознали проблем који имају мјештани овог села и ангажовали се на његовом рјешавању. „Постављање трајне минске ограде око минама загађеног подручја и ризичне површине ће много значити за живот у нашем селу и нашој мјесној заједници, али и за околна села, чије се становништво креће тим теренима, гдје постоје и велика ловишта и на овај начин ће људи који долазе са стране бити упознати гдје је минско поље“ – рекао је Ребић.

Активности планиране Изведбеним планом упозоравања на опасности од мина за Град Зворник требало би да буду завршене до 26.05.2018. године. У претходне двије године у оквиру истог Програма извршена је реконструкција и обнова трајне ограде на Млађевцу дужине 1.150 метара, постављено је девет билборда минске ситуације и спроведене су едукације у школама и са другим циљним групама.